IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses to Darwinism 1859-1920

Complete biography 

1860

1860    Anon: "Litteratur", Illustreret Tidende, 5 February, 19, vol. 1, pp. 161

1860    Lütken, Chr. Fr.: "Gorillaen eller Kæmpeaben", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 2, no. 2, pp. 289-308 (p. 308)

1861   

1861    Anon. (Stockholm, J. R.): "Englands Tidsskrifter og deres Theologiske Retninger", Evangelisk Ugeskrift, vol. 2, no. 5, 5 April, pp. 219-222 (221)

1861    Anon. (Stockholm, J. R.): "Fra Udlandet – 'Essays and Reviews'", Evangelisk Ugeskrift, vol. 2, no. 5, 18, 3 May, pp. 285-288 (286)

1861    Lütken, Chr. Fr.: "Forvandlinger i Dyreriget I: Metamorfosen i Hvirveldyr-Rækken", Tiddskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 2, no. 3, pp. 393-426 (394-395)

1861    Reinhardt, J. Th. : "Wallaces Iagttagelser om Maleoen paa Celebes", Tidsskrift for populære fremstillinger af Naturvidenskaben, vol.2, no. 3, pp. 79-84 (84)

1862

1862    Dahlerup, H.B.: "Naturphilosophiske og culturhistoriske Betragtninger", Gyldendal, Copenhagen, pp. 28-36

1862    Grundtvig, N.F.S. : "Tale 4. november 1862", Taler paa Marielyst Højskole, published in 1956

1862    Laugel, Auguste: "Arternes Oprindelse, en ny naturhistorisk theori I-IV", Fædrelandet, 11 August, 12 August, 13 August, 14 August

1862    Lütken, Chr. Fr.: "Galapagos- eller Skildpadde-Øerne", Tidsskrift  for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 2, no. 4, pp. 313-347

1862    Nielsen, Rasmus: Forelæsninger over philosophisk Propædeutik fra Universitetsaaret 1861-62

1862    Reinhardt, J. Th. & Lütken, Chr. Fr. : "Bidrag til det vestindiske Öriges og navnligen til de dansk-vestindiske Öers Herpetologie", Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn, 10-18, pp. 153-291 (pp. 200-201)

1863

1863    Lütken, Chr. Fr.: "Darwins theori om Arternes Oprindelse 1-3", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 2, no. 5, pp. 1-33, 131-162, 217-243

1863    Lütken, Chr. Fr.: "Nogle Træk af Vestindiens krybdyrliv", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol 2, no. 5, pp. 344-384

1863    Varberg, Rudolf: "Darwins Lære", Folkets Avis, 29 May (reprinted in 1868 'Darwins lære' i Varberg, Rudolf: ’Udflugter paa Naturvidenskabens Enemærker’, P.g. Philipsens forlag, Copenhagen)

1864

1864    Benzien, J.A. : "Den Darwinske Theori og Tiltrækning af Dyr og Planter", Dansk Havetidende, pp. 338-341, 345-348, 353-356, 361-364

1864    Schleiden, Dr. M.J.: Menneskeslægtens Ælde, Arternes Oprindelse og Menneskets Plads i Naturen – Tre Foredrag for dannede Tilhørere, translation and comments by Rudolf Varberg, P.G. Philipsens forlag, Copenhagen

 

1865

1865    Lange, M.T.: "Om Orchideernes Befrugtning ved Insekter – af Charles Darwin", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 3, no. 2, pp. 273-307

1865    Huxley, T.H.: "De menneskelignende Aber: Orang’ens, Chimpansens og Gibbonernes Levemaade og Naturhistorie. Efter Huxley’s 'Evidence as to man’s place in nature', London 1864", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 3, no. 2, pp. 308-336

1865    Varberg, Rudolf: "Om skævheden hos Flynderne", Fædrelandet, 1 July, p. 1, reprinted in 1868 'Om skævheden hos Flynderne' i Varberg, Rudolf: Udflugter paa Naturvidenskabens Enemærker, P.G. Philipsens forlag, Copenhagen

 

1866

1866    Anon.: "Naturvidenskabelige Genealogier, i Særdeleshed den Darwinske Theori", Tidsskrift for udenlandsk theologisk Litteratur, pp. 393-426

 

1867

1867    Rougemont, Fred. De: "Mennesket og Aben eller den nymodens Materialisme", after Swedish translation,  Dansk Kirketidende, pp. 1-16, 27-32, 38-46, 68-77

1868

1868    Bahl, Pastor: "Bibelen og naturvidenskaben. Et Foredrag af en engelsk Naturforsker", Ugeblad for den danske Folkekirke, 40, 9 Oktober; 41-42, 16 Oktober

1868    Varberg, Rudolf: Udflugter paa Naturvidenskabens Enemærker (Naturforskernes Anskuelser om; Nogle Bemærkninger om Menneskeæderi), P.G. Philipsens forlag, Copenhagen, pp. 143-147, 226-272

 

1870

1870    Dybdahl, J.A. : "Darwinismen", Tidsskrift for Havevæsen, 5th ed., 17 and 18 December, pp. 264-268, 282-288, 300-303, 328-334,; 347-351, 373-378.

1870    Gosch, C.C.A.: Udsigt over Danmarks zoologiske Literatur I-III (1870-78), Copenhagen, Jespersen & Fr. Traps Etabl.

1870    Warming, Eugen: "Kampen for Tilværelsen blandt Planterne", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 4, no. 2. pp. 349-74

1871             

1871    Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Dagens Nyheder, 11 December

1871    Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Fyens Stiftstidende,  352

1871              Anon.: Feuilleton, "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Jyllands-Posten, 61

1871    Borchsenius, Otto (”R”) : "Anmeldelse af Naturlivets Grundlove", Lollands-Falsters Stiftstidende, 6 December

1871    Dybdahl, J.A.: "Darwinismen", Tidsskrift for Havevæsen, 5th ed.,  19, 21, 22 og 24, January- March, pp. 282-288, 300-303, 328-334, 347-351, 373-378

1871    Hostrup, C. : "En Naturforskers Stamtavle", Sange og Digte fra tredive Aar, Eibe, Copenhagen, pp. 364-366

1871    J.L: "Darwinismen", Translation from The Guardian, Dansk Kirketidende, pp. 457-460, 522-528 

1871    Jacobsen, J.P. : "Darwins Theori", Nyt dansk maanedsskrift, vol. 1, pp. 283-302 and 394-419

1871    Jacobsen, J.P.: "Menneskeslægtens Oprindelse", Nyt dansk maanedsskrift, vol. 2, pp. 97-122

1871    Jacobsen, J.P.: "Parringsvalget", Nyt dansk maanedsskrift, vol. 2, pp. 247-267 and 537-551

1871      K***: "Lidt om Darwinisme", Lollands-Falsters Stiftstidende, 19 December

1871    Rømer, C. (R-r.): "Charles Darwin I-III", Tidende, 18 June, June 25, 612, 613, vol. 12, pp. 341-343, 357

1871    Schmid, C.: "Den darwinske Hypoteses Forhold til religion og Moral", Tidsskrift for udenlandsk theologisk Litteratur, pp. 552-578

 

1872             

1872    Anon.: "En Gadescene i Richmond", Illustreret Tidende, 659, 12 May

1872    Anon.: "Litteratur", Berlingske Tidende, 14 February, p. 1

1872    Anon.: "Tidsskrifter", Berlingske Tidende, 27 December, p. 2

1872    Anon.: "Anmeldelse af ’Arternes Oprindelse’", Jyllands-Posten, 282

1872    Anon.: "Anmeldelse af ’Arternes Oprindelse'", Ugeskrift for Landmænd, vol. 4, no. 3, pp. 366-367

1872    Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Dansk Folketidende, 16 February

1872    Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Hejmdal, 28

1872    Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Illustreret Tidende, 659, 12 May

1872    Borchsenius, Otto (”R”) : "Svar til K***", Lollands-Falsters Stiftstidende, 8 February

1872    Brandes, Georg: Hovedstrømninger i det nittende Århundredes Litteratur – Bd. 1 Emigrantlitteraturen, Jespersen og Pios Forlag, Copenhagen

1872    E: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove'", Dagbladet, 91

1872     Jacobsen, J.P.: "Et Brev om Darwinismen", Nyt dansk maanedsskrift, vol 3, pp. 394-396

1872    Jacobsen, J.P.: "Svar til Meinert", Fædrelandet, 15 April

1872    Meinert, Frederik: "Et naturvidenskabeligt Spørgsmål", Fædrelandet, 3 April

1872    Meinert, Frederik: "Gensvar til J.P. Jacobsen", Fædrelandet, 20 April

1872    Monrad, D.G. : "Et Par Bemærkninger om Darwinismen", Nyt dansk maanedsskrift, vol. 3, pp. 228-236

1873             

1873    Anon.: "Anmeldelse af ‘Arternes Oprindelse'", Folkets Avis, 19

1873    Anon.: "Anmeldelse af ’Arternes Oprindelse’", Fyens Stiftstidende, 91

1873    Jacobsen, J.P.: "Sindsbevægelsernes Udtryk" (Møller, Vilhelm (ed.)), Nyt dansk maanedsskrift, vol. 5, pp. 72-84

1873    Jacobsen, J.P.: "Svar til Meinert", Fædrelandet, 12 April

1873    Meinert, Frederik: "Anmeldelse af ’Descent of Man’", Fædrelandet, 5 and 7 May

1873    Monrad, D.G.: "Endnu et Par Ord om Darwinismen", Dagbladet, 15 and 19 August

1873     Nielsen, Rasmus: "Et Synspunkt for Darwinismen", For idé og virkelighed, pp. 449-459

1873    Vodskov, H.S. : "Anmeldelse af Arternes Oprindelse", Dagbladet, 11 and 12 June

1874             

1874     Anon.: "Nye Indlæg i den darwinistiske Strid", Flyvende Blade, vol. 2, pp.150-151

1874     Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Dagstelegrafen,  334

1874    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Fyens Stiftstidende,  333

1874    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Ny Illustreret Tidende,  49

1874    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Nær og fjern, November 1

1874    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Slagelseposten,  296

1874    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Aarhus Stiftstidende,  265

1874    Christlieb: "Kristendommen og Naturvidskaben’"(translated by ”Fr. R.”), Dansk Kirketidende, 31 May, 21, pp. 321-328

1874    Collin, Jonas: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget", Dagbladet, 4 November

1874    D.: "Litteratur", Berlingske Tidende, 24 October, p. 1

1874    Heegaard, S. : "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Illustreret Tidende, 789, 8 November

1874    Høffding, Harald: "Filosofien og Darwinismen", Nær og fjern, vol. 3, hæfte 93, 94, 12 April, 19 April, pp. 1-4, 4-7

1874    V.E.: Anmeldelse af "Menneskets Oprindelse og Parringsvalget" Lollands-Falsters Stiftstidende, 10 December

1875             

1875    Anon.: "Darvinisme", Punch,  27, 11 July

1875    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Afstamning’", Fyens Stiftstidende, 321

1875    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Jyllands-Posten, 1 January

1875    Anon.: "Anmeldelse af ’Menneskets Oprindelse og Parringsvalget’", Silkeborg Dagblad, 1 January

1875    Heegaard, S. (”B.C.”): "Darvinisme", Illustreret Tidende 797 og 798, 3 and 10 January 

1876             

1876    Anon.: "Fra en stærk Regerings zoologiske Have", Ravnen,  1, 2 April

1876    Anon.: "Litteratur", Berlingske Tidende, 23 October, pp. 1-2 (review of Ernst Haeckel's Skabelseshistorien fra et naturvidenskabeligt Standpunkt)

1877             

1877    Anon.: "Roskilde Præstekonvents Sommermøde, referat af foredrag af Pastor Fich: 'Staar Kampen mellem Troen og Videnskaben'", Dansk Kirketidende, pp. 617- 629

1877    Brandt, C.J. : "Darwinismen, frit efter F.H. Reusch: Bibel und Natur, Bonn 1876", Dansk Kirketidende  23, 25-26, pp. 377-388, 409-415 and 425-433

1877    Brandt, C.J. : "Darwinismen", Dansk Kirketidende 44, pp. 730-733

1877    Brandt, C.J. : "En Modstander af Darwinismen", Dansk Kirketidende 31, pp. 511-515

1877    Christiani: "Om Tro og Viden", Dansk Kirketidende, 41, pp. 665-70

1877    Ernst Haeckel: Skabelseshistorien fra et naturvidenskabeligt Standpunkt, translation of Natürliche Schöpfungsgeschichte, Høst & Søn, Copenhagen

1877    Levison, F.: "Anmeldelse af ’Ernst Haeckel: Skabelseshistorien fra et naturvidenskabeligt Standpunkt i Det nittende Aarhundrede", November-December, pp. 168-172

1878            

1878    Borchsenius, Otto: Fra Fyrrerne: literære skizzer, vol. 1, Wroblevsky

1878    F: "Darwins Udviklingstheori", Den Frie Tanke, 1 November and 1 December

1879             

1879    Dalsgaard, J.H.L. : Stenene råbe: Et Indlæg mod Nutidens Vantro Naturbetragtninger, Copenhagen, Karl Schønbergs Forlag

1879    F: "Darwins Udviklingstheori", Den Frie Tanke, 1 January, 1 February 1 and 1 May

1880           

1880    ”En Lærerinde”: "Henstilling", Naturen og Mennesket, 15 December, p. 47

1880    Anon.: "Litteratur", Berlingske Tidende, 6 December, p. 1

1880    Boas, J.E.V. : Studier over Decapodernes Slægtskabsforhold, Copenhagen

1880    Dalsgård, J.N.L.: "Om naturlovenes uforanderlighed I. Svar til cand. P. la Cour i anledning af hans anmeldelse af  'Stenene råbe'", Nordisk Månedsskrift, late ed., pp. 44-60

1880    Jungersen, Fr.: "II. Om naturlovenes uforanderlighed", Nordisk Månedsskrift, late ed., pp. 60-80

1880    la Cour, Poul: "Om naturlovenes uforanderlighed III. Svar til J.N. Dalsgård og Fr. Jungersen", Nordisk Månedsskrift, late ed., pp. 81-101

1880    la Cour, Poul: "Anmeldelse af ’J.N.L. Dalsgård: Stenene råbe’", Nordisk Månedsskrift, early ed., pp. 81-122

1880    Lütken, Chr. Fr. : Skildringer af Dyrelivet i Fortid og Nutid. Populære Forelæsninger holdte i Den naturvidenskabelige Forenings Søndagsmøder, P.G. Philipsens Forlag, Copenhagen

1880    Møller, Vilhelm: "Charles Darwin, anmeldelse af Rejse om Jorden", Nutiden,  217, 14 November

1880    Wigand, Albert: Darwinismen – Et Tidens Tegn, translated from German by Louis W. Schat Petersen, J.H. Hagerups Boghandel, Copenhagen

 

1881             

1881    Anon.: "Darwins Lære", Den Frie Tanke, 1 August

1881    Gjellerup, Karl: Arvelighed og Moral, Schou, Copenhagen

1881    Horn, Fr. Winkel: Den danske Literaturs Historie fra dens begyndelse til vore Dage, Gyldendalske Boghandels Forlag, Copenhagen

1881    Jungersen, Fr. : "Svar til P. la Cour", Nordisk Månedsskrift, early ed., pp. 161-179

1881    Kristensen, J.P. (”J.S.”): "Materialismen og Bibelen" Naturen og Mennesket, 31 March, 15 May , 30 June, and 15 July, pp. 97-99, 125-128, 154-156 og 157-159

1882             

1882    Anon.: "Dødsfald i Udlandet", Dagbladet, 21 April

1882    Borchsenius, Otto: "Anmeldelse af ’Karl Gjellerup: Aander og Tider – et Rekviem over Charles Darwin’", Ude og Hjemme, 25 June, 5th ed.,  247, pp. 473-474

1882    Gjellerup, Karl: Aander og Tider – et Rekviem over Charles Darwin, Schou, Copenhagen

1883             

1883    Anon.: "Darwinismens første Fremtræden i Norden", Lollands-falsters Stiftstidende, 13 July

1883    Borchsenius, Otto: "Svar til Johs. Steenstrup", Dagbladet, 14 July

1883    Brandes, Georg: J. P. Jacobsen i Det moderne gjennembruds mænd, en række portræter, pp. 140- 208,  Gyldendalske Boghandels Forlag, Copenhagen

1883    Høffding, Harald et al.: "Annonce for indsamling til et Darwin-monument", Dagbladet, 3 February

1883    Steenstrup, Japetus et al.: "Annonce for indsamling til et Darwin-monument", Dagbladet, 5 February

1883    Steenstrup, Johannes C. H. R. : "Darwinismen i Danmark eller Det mærkværdige Aar", Dagbladet 12 July, (reprinted in 1892: 'Darwinismen i Danmark eller Det mærkværdige Aar' in Steenstrup, Johannes Chr. H. R.: Fra fortid og nutid. Historiske skildringer for alle, pp. 130-138 and 282 (notes), Rudolph Kleins Eftf., Copenhagen

1883    Steenstrup, Johannes C.H.R. :"Gensvar til Borchsenius", Dagbladet, 14 July

1884             

1884     Anon.: "Darwinisme og Socialisme", Social-Demokraten, 2 and 3 February

1884    Brücker, Valdemar: "Lidt om Rasmus Nielsen og hans Tanker", Tidens Strøm,  9-12, pp. 69-72, 77-80, 85-88, 91-96

1885             

1885    Westergaard, Harald: Fra Forargelse til Tro, Copenhagen

1886             

1886     Plenge, Axel: "Angrebene på sagatun-Mødet", Tidens Strøm,  2-4

1886     Plenge, Axel: "Mødet paa Sagatun", Tidens Strøm, pp. 370-72, 379-380, 387-89

1887             

1887    August Dam, Joh.: "Darwin og Bibelen", Tidens Strøm, 62-63

1887    Begtrup, Holger: 'Et Foredrag om arvelighed m.m.' i Schrøder, Ludvig (ed.): Nutids-Spørgsmål, pp. 36-59, Karl Schønbergs Forlag, Copenhagen

1887    Brücker, Valdemar: "Mit Foredrag paa Sagatun i Avgust 1886", Højskolebladet, pp. 1555-63, 1608-15

1887    la Cour, Poul: 'Videnskab og kristendom’ i Schrøder, Ludvig  (ed.): Nutids-Spørgsmål, pp. 60-83, Karl Schønbergs Forlag, Copenhagen

1887    Scharling, Henrik: Darwins Lære om Menneskets Oprindelse, Smaaskrifter til Oplysning for Kristne, Karl Schønbergs Forlag, Copenhagen

1888             

1888    Darwinisme og Christendom. Tre prædikener af Biskopperne af Carlisle, Bedford og Manchester, Høst, Copenhagen

1888    la Cour, Poul: "Er Underlaget for Darwinismen sikkert?", Danskeren, November, pp. 67-82

1889                  

1889    Anon.: "Professor Virchow om Darvinismen", Dansk Kirketidende,  33-34, 1 September, pp. 537-538

1889    Anon.: "Studentersamfundets Smaaskrifter", Politiken, 12 November, p. 2

1889    Høffding, Harald: "Charles Darwin", Studentersamfundets Smaaskrifter,  91-92, Copenhagen

1889    Nyegård, Lavrids: "En afhandling om darwinismen", Danskeren, March, pp. 344-350

1889    Steenstrup, Johannes C. H. R. : "Anvendt Darwinisme", Dagbladet, 25, 27 and 31 August and 4 September

1890             

1890     Bennike, Valdemar: "Menneske og Abe", Højskolebladet, 24 January, pp. 107-112

1891             

1891    Anon. (Søren Mørk-Hansen): "Abe og Menneske", Naturen og Mennesket, vol. 5, January-June, pp. 79-80

1892             

1892    Anon. (Søren Mørk-Hansen): "Er der nogen Forskjel paa ’Udviklingslære’ og paa ’Darwinisme’? Hvad lærer Darwinismen om Menneskets Oprindelse og strider den mod Bibelen?", Naturen og Mennesket, vol. 8, July-December, pp. 235-238

1892    Steenstrup, Johannes C. H. R. : Fra fortid og nutid. Historiske skildringer for alle, Rudolph Kleins Eftf., Copenhagen

1893             

1893    Anon. (E.B.): "Nye Bøger", Politiken, 7 November, p. 1

1893    Jacobsen, J.P. og Møller, Vilhelm: Darwin, hans Liv og hans Lære, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), Copenhagen

1893     Munger, T.T.: "Evolution og Kristentro", Frit Vidnesbyrd, pp. 263-268

1895             

1895    Breitung, Amand: "Om Hejrenæbfrugtens hensigtsmæssige Indretninger", Naturen og Mennesket, vol. 14, July-December, pp. 292-314

1895    Goldschmidt, A.: "Svar til Hr. Henning Jensen", Politiken, 4 March, p. 3

1895    Goldschmidt, A.: "Svar til Hr. Henning Jensen", Politiken, 18 March, p. 2

1895     Jensen, Henning: "Darwinisme og socialisme", Politiken, 25 February, p. 2

1895     Jensen, Henning: "Svar til Hr. Dr. Med. A. Goldschmidt", Politiken, 8 March, p. 2

1895    Raunkiær, Christen Christiansen: De Danske Blomsterplanters Naturhistorie (1895-99), Copenhagen, Gyldendal

 

1896             

1896     Anon.: "Darwinisme og Gudstro", Berlingske Tidende, 12 August, p. 1

1896     Anon.: "Darwinisme og Gudstro", Berlingske Tidende, 11 August, pp. 1-2

1896     Halberg, F.: Den christelige Ethik og Darwinismen, Copenhagen

1896     Buckmann, S.S.: "Børn og Aber", oversat fra Nineteenth Century af ”Frøken B.L.”, Naturen og Mennesket, vol. 16, July-December, pp. 280-297

1897                   

1897     Bøving-Petersen, J.O. : Skabelse og Udvikling, Studentersamfundets Smaaskrifter, Schubothe, Copenhagen

1897     Kruuse: "Litteratur", Berlingske Tidende, 12 March, p. 1

1897     Ussing, Henry: Kirkens Arbejde i de store Byer med særligt Henblik paa den kirkelige Nød i Kjøbenhavn, Copenhagen

1899         

1899     Breitung, Amand: Abeteoriens Bankerot og vor populære Darwinisme - Til velvillig Overvejelse for Studentersamfundets Kredse, Høst & Søn, Copenhagen

1899     Ditlevsen, Dr. med. Distriktslæge: "Literatur, A Breitung: Abeteoriens Bankerot og vor populære Darwinisme", Berlingske Tidende, 4 November, p. 1

1899     Ditlevsen, Dr. med. Distriktslæge: "Literatur, A Breitung: Abeteoriens Bankerot og vor populære Darwinisme", Berlingske Tidende, 6 November, pp. 1-2

1899     Koch, P.D.: "Darwinisme og Kristendom", Dansk Tidsskrift, pp. 65-77

1899     Teisen, N. : "Menneskets Plads i Tilværelsen", Dansk Tidsskrift, pp. 558-570

1901             

1901      Anon. (Chr. O.): "Foredrag om Skabelsen, anmeldelse af Gjevnøe", Berlingske Tidende, Aften, 24 October, pp. 1-2

1901      Anon.: "Populær Videnskab, anmeldelse af Hansen m.fl.", Social-Demokraten, 4 August, p. 1

1901      Anon.: "Udviklingslæren", Højskolebladet,  22, 31 May, pp. 717-718

1901      Brunchorst, J.: Om arternes oprindelse: En populær fremstilling, Kristiania

1901      Bruun, F. : "Anmeldelse af 'Oscar Hansen: Udviklingslæren'", Højskolebladet,  46, 15 November, p. 1512

1901      Laursen, J.L.: "Kirkelig Ungdomsforening", Højskolebladet, 21, 24 May, pp. 679-684

1901      Laursen, J.L.: "Udviklingslæren og Kristendom", Højskolebladet,  23, 7 June, pp. 749-750

1901      Linderberg, Fernando: "Hvad er Meningen", Højskolebladet, 23, 7 June, pp. 715-716

1901      Linderberg, Fernando: "Til Pastor Laursen", Højskolebladet, pp. 784-785

1901      Rasmussen, Vilhelm: "Darwinismen i Skolen", Politiken, 11 March, p. 1

1901      Rasmussen, Vilhelm: "Darwinismen i Skolen", Politiken, 12 March, p. 1

1902             

1902      Appel, Jacob: "Videnskab og Kristendom", Højskolebladet, pp. 1441-44

1902      Appel, Jacob: "Aandsvidenskab og Naturvidenskab", Højskolebladet,  46, pp. 1377-1380

1902      Gjevnøe, H.P.H. : Fire Foredrag om Skabelsen - Bibelsk og naturvidenskabeligt betragtet. Udgivne til Vejledning for Lægfolk, J. Frimodts Forlag, Copenhagen

1902     Hansen, Oscar: Udviklingslære, Gyldendal, Copenhagen

1902     Holst, Helge: "Arternes Oprindelse I-IV - Charles Darwin", Vor Jord, 25, 27, 31, 32

1902     Poulsen, Alfred: "Studentersamfundet og Højskolerne", Højskolebladet, pp. 833-840

1903             

1903     Geismar, Eduard: Kristendom og Udvikling, Gad, København

1903     H.P. Meinertsen: "Skabelsen, anmeldelse af Gjevnøe", Højskolebladet,  1, 2 January, pp. 29-31

1903     Hansen, V.: "H.P.H. Gjevnøe: Fire Foredrag om Skabelsen", Dansk Kirketidende 15, pp. 252-253

1903     Johannsen, Wilhelm: "Om Darwinismen, set fra Arvelighedslærens Standpunkt", Tilskueren, pp. 525-541

1904             

1904     Alkærsig, Søren: "Udviklingslæren paa Højskolen – Svar til

Gaardejer Christjansen, Holmsland", Højskolebladet,  46, 11 Nov., pp. 1501-1508

1904     Anon.: "Det femte Forhandlingsmøde af Højskolens og Landbrugsskolens Lærere og Lærerinder", Højskolebladet,  38, pp. 1193-1220

1904     Anon.: "Folkehøjskolen og Udviklingslæren", Højskolebladet, 38, 16 September, pp. 1207-1220

1904     Bang, J.P.: "Kristendom og Udvikling", Dansk Kirketidende, 59th ed., 1, 3 og 5, 3, 17 and 31 January, pp. -11, 33-42 and 73-80

1904     Blume, Astrid: "Den kristne Børnelærdom – Nogle Bemærkninger i Anledning af Vilh.   Rasmussen: 'Udviklingslæren og Folkeskolen'", Vor Ungdom, 440-443

1904     Christjansen, Peder: "Om Udviklingslæren paa Højskolen", Højskolebladet, 42, 14 October, pp. 1373-1376

1904      Gjevnøe, H.P.H. : "Bibelen, Naturvidenskaben og Kristendommen. I Anledning af E. Geismars Bog: 'Kristendom og Udvikling'", Dansk Kirketidende, 30-34, 36-37, 24 and 31 July,7, 14 and 21 August, 4 and 11 September, pp. 489-493, 505-508, 531-535, 551-553, 565-569, 596-601, 617-622

1904      Lützhøft, Holten: "Udviklingslæren og Folkeskolen – en Replik", Vor Ungdom, pp. 436-439

1904      Rasmussen, Vilhelm: "Udviklingslæren og Folkeskolen", Vor Ungdom, pp. 337-351

1904      Rasmussen, Vilhelm: Verdensudviklingen, Det Nordiske Forlag Ernst Bojesen, Copenhagen

1904      Warming, Eugen: "Udviklingslæren i Nutiden", Dansk Tidsskrift, pp. 785-801 (also published as a special edition of the December issue 1904, J. Cohens Bogtrykkerier)

 1905             

1905     Blume, Astrid: "Udviklingslæren og Folkeskolen – Repliker", Vor Ungdom, pp. 194-195

1905     Breitung, Amand: "Anmeldelse af 'Vilhelm Rasmussen: Verdensudviklingen'", Folkelæsning, 19-21, 5, 12 and 19 February, pp. 308-310, 323-325 and 339-341

1905     Breitung, Amand: "Organismernes geografiske Udbredelse og Skabelseslæren", Folkelæsning, 8, 19 November, pp. 124-127

1905     Breitung, Amand: "Skabelse og Udvikling", Folkelæsning,  26, 26 March, pp. 424-426

1905     Breitung, Amand: "Skabelseslæren og Forandringerne. Ufuldkommenhederne, ’Fejlene’ i Naturen", Folkelæsning, 10-12, 14-15, 3, 10, 17 and 31 December and 7 January pp. 153-155, 165-167, 182-183, 217-219 and 234-235

1905     Breitung, Amand: "Udvikling og Selvdannelse", Folkelæsning,  33-34, 14 and 21 May, pp. 536-538 and 552-554

1905     Breitung, Amand: "Udviklingslæren forenelig, men ikke jævngyldig med Kristentroen", Folkelæsning, 44-45, 30 July and 6 August, pp. 828-830 and 845-848

1905     Breitung, Amand: "Udviklingslæren og den bibelske Skabelsesberetning", Folkelæsning, 37, 39-40, 11 and 25 June and 9 July, pp.700-703, 732-734 and 781-783

1905     Breitung, Amand: Udviklingslæren og Kristentroen - Et "Baade - Og" imod Vilh.   Rasmussens og andres "Enten - Eller" i "Vor Ungdom", "Frem" og "Verdensudviklingen", T.R. Thomassen Bogtrykkeri, Copenhagen

1905     Gjevnøe, H.P.H. : "Anmeldelse af 'Amand Breitung: Udviklingslæren og Kristentroen'", Dansk Kirketidende,  51, 17 December, pp. 840-841

1905     Hansen, Andreas: "Udviklingslæren og Kristentroen", Dansk Ungdom, 4th ed.,  10, 9 December, pp. 145-147

1905     Kristiansen Taarup, A. Kr.: "Geologiens Betydning for Højskoleundervisning", Højskolebladet, pp. 118-124

1905     Lützhøft, Holten: "Udviklingslæren og Folkeskolen – Repliker", Vor Ungdom, pp.195-200

1905    Rasmussen, Vilhelm: "Udviklingslæren og Folkeskolen. Afslutning", Vor Ungdom, pp. 246-248

1905    Rasmussen, Vilhelm: "Udviklingslæren og Folkeskolen. II", Vor Ungdom, pp. 70-80

1905    Sommer, Otto: "Anmeldelse af 'Amand Breitung: Udviklingslæren og Kristentroen'", Dansk Ungdom, 4th ed., 7, 18 November, pp. 110-111

1906             

1906    Breitung, Amand: "Darwinismens Opkomst og Nedgang i Naturvidenskaben", Folkelæsning, 16-20, 14, 21 and 28 January and 4 and 11 February, pp. 248-250, 265-267, 281-284, 294-295 and 309-311

1906    Breitung, Amand: "Udviklingslæren og Kristentroen", Dansk Ungdom, 14 og 15, 6 and 13 January, pp. 212-215 and 229-232

1906    Breitung, Amand: "Udviklingslæren og Kristentroen. Gensvar til Hr. Andr. Hansen", Dansk Ungdom, 22-25, 3, 10, 17 and 24 March, pp. 342-344, 357-359, 374-378, 391-394

1906    Bøving, A. : "Darwin og Aberne", Folkets Avis, 2 February, pp. 4

1906    Bøving-Petersen, J. O. : "Det sidste Punktum", Dansk Ungdom, 29, 21 April, pp. 453

1906    Geismar, Eduard: "Darwinismen som kristendomsfjendsk Aandsmagt", Dansk Tidsskrift, pp. 446-461

1906     Hansen, Andreas: "Udviklingslæren og Kristentroen. Afsluttende Bemærkning til Hr. A. Breitung", Dansk Ungdom, 26, 31 March, pp. 406-407

1906     Hansen, Andreas: "Udviklingslæren og Kristentroen. Gensvar til Hr. Pater Breitung", Dansk Ungdom, 17 og 18, 27 January and 3 February, pp. 261-264 and 276-280

1906     Jensen, Johannes V. : "Samfundet og Sædelighedsforbryderen", Politiken, 30 November 

1907

1907     Jensen, Johannes V. : Den Moderne Verden, Copenhagen, Gyldendal

1907     Ramussen, Vilhelm: Biologi, Copenhagen, Gyldendal/Nordisk Forlag

1908             

1908     Anon.: "Charles Darwin", Vort Land, 12 February, p. 1 with Darwin image.

1908     Appel, Jacob: "Fremtidsopgaver for Askov udvidede Højskole", Højskolebladet, 5, pp. 153- 56

1908     Groothe, L.P.L.: "Moderne Naturforskere om Guds Tilværelse", Folkelæsning, 24, 26, 38, 30 og 32, 15 March, 29 March, 12 April, 26 April and 10 May, pp. 344-346, 375-379, 409-411, 441-442 and 472-474

1908    Johannsen, Wilhelm: "Om en herskende Tro i Udviklingslæren – Kætterske Betragtninger", Tilskueren, pp. 881-900

1908    la Cour, Poul: "Et foredrag af Poul la Cour", Folkelæsning, 50, pp. 757-59

1908    Warming, Eugen. : Om Planterigets Livsformer, p. 27, Copenhagen: J.H. Schultz

1909             

1909     Anon.: "Charles Darwin", Aftenbladet, 12 February, p. 2 with Darwin illustration.

1909     Anon.: "Charles Darwin", Holstebro Dagblad, 12 February, p. 2 with Darwin illustration.

1909     Anon.: "Charles Darwin", Thisted Amts Tidende, 12 February, p. 1 with Darwin painting

1909     Anon.: "Darwin – Hans Oversættelser Udkommer i Folkeudgave", Silkeborg Avis, February 11, p. 1 with Darwin image

1909     R: "Charles Darwin", Fyns Tidende, 12 February, p. 2 with Darwin illustration

1909     Schrøder, Harald: "Charles Darwin", Kolding Folkeblad, 12 February, p. 1 with Darwin painting

1909      K.L.: "Charles Darwin: Et Hundredeaarsminde", Dagbladet / Dagens Nyheder/ Nationaltidende, 13 February, supplement with Darwin image or painting

1909    Anon. (Holst, Helge): "Charles Darwin", Frem (Vor Jord), 12th ed.,  22, 28 February, s. 89-91 og forsidebillede 

1909     Anon. (K.): "Charles Darwin", Fyns Tidende, 12 February, p. 2 with Darwin illustration

1909     Anon. "Darwin", Aalborg Stiftstidende, 12 February, p. 1 with Darwin illustration

1909     Anon.: "Charles Darwin", Holbæk Amts Venstreblad, 10. februar, s. 1; 11. februar, s. 1

1909     Anon.: "Charles Darwin", Holbæks Amts Venstreblad, 10 February, p. 1, 11 February, p. 1

1909     Anon.: "Charles Darwin", Middelfarts Venstreblad, 9. februar, s. 1; 10 February, p. 1

1909     Anon.: "Charles Darwin", Politiken, 12 February, p. 1 with photo of Darwin statue

1909    Anon.: "Charles Darwin", Roskilde Tidende, 9 February, p. 1 with Darwin illustration; 10 February, p.1

1909    Anon.: "Charles Darwin", Social-Demokraten, 12 February, p. 1 with Darwin illustration

1909    Anon.: "Charles Darwin", Social-Demokraten, 12 February, p. 1 with Darwin illustration

1909    Anon.: "Charles Darwin", Vestjyllands Social-Demokrat, 12 February, p. 2

1909    Anon.: "Charles Darwin". Nordjyllands Social-Demokrat, 12 February, p. 1 with Darwin illustration

1909    Anon.: "Darwin", Horsens Avis, 11 February, p. 1 with Darwin painting

1909    Anon.: "Darwin", Vendsyssel Tidende, 12 February, pp. 1-2 with Darwin painting

1909    Anon.: "Darwin", Viborg Stifts Folkeblad, 12 February, p. 1 with Darwin illustration

1909    Anon.: "Darwin", Aalborg Stiftstidende, 12 February, p. 1 with Darwin illustration

1909    Anon.: "Darwins Udenlandsrejse", Skive Folkeblad, 13 February, p. 2 with Darwin painting

1909    Anon.: "Den 12. Februar", Svendborg Avis, 11 February, p. 1 with Darwin painting

1909    Anon.: "En 100-Aarsdag", Esbjerg Avis, 11 February, p. 1 with Darwin painting

1909    Anon.: "En Hundredeaarsdag", Frederiksborg Amts Avis, 12 February, p. 1 with Darwin painting

1909    Anon.: "Hundredeaarsdage", Holstebro Dagblad, 12 February, p. 2 with Darwin illustration

1909    Anon.: "Tegning af Charles Darwin", Folkelæsning, 8th ed., 21 February

1909    Anon.: "To Mindedage", Vejle Amts Folkeblad, 11 February, p. 1 with Darwin painting

1909    Anon.: "To Stormænd", Kristeligt Dagblad, 12 February, p. 1

1909    Anon.: "Videnskab og Forfalskning", Kristeligt Dagblad, 12 February, p. 1

1909    Begtrup, Eline: "Charles Darwin", Dansk Ungdom, 7th ed.,  21, 20 February, pp. 243-244

1909    Begtrup, Eline: "Charles Darwin", Højskolebladet, pp. 223-230

1909    Begtrup, Eline: "Charles Darwin", Sorø Amtstidende, 14 February, pp. 53-55 with Darwin image

1909    Begtrup, Eline: "Darwinisme", Højskolebladet, 19 March, pp. 389-396

1909    Begtrup, Holger: Det Danske Folks Historie, Copenhagen, Gyldendal

1909    Bramsen, Alfred: "Natur og Opdragelse – Betragtninger i Anledning af Darwinismens Jubilæum", Det Ny Aarhundrede, 6th ed., pp. 823-832

1909    Breitung, Amand: "Morsomt nyt fra gamle Bekendte og Frænder", Folkelæsning, 8th ed.,  41-42, 11 and 18 July, pp. 655-658 and 672-675

1909    Bøving-Petersen, J.O. : "Charles Darwin", Politiken, 12 February, p. 8

1909    Bøving-Petersen, J.O. : "Politikens Kronik: Charles Darwin", Politiken, 12 February, p. 1 and 7-9

1909     C.T.: "Charles Darwin", Østsjællands Folkeblad, February, p. 1 with Darwin illustration

1909    Høffding, Harald: "Charles Darwin og hans Betydning for Filosofien", Tilskueren, 1st halfbound, pp. 538-562

1909    Jepsen, Mads: "Charles Darwin", Folkelæsning 8; 11, pp. 120-21, 167-69

1909    Jepsen, Mads: "Det glade Budskab", Folkelæsning 8, pp. 121-23

1909    Jespersen, Otto: "Arternes Oprindelse i Sprogenes Verden", Tilskueren, 1st halfbound, pp. 225-233

1909    Johannsen, Wilhelm: "Charles Darwin", Gads Danske Magasin, pp. 286-289

1909    Johannsen, Wilhelm: "Om Udviklingslærens nuværende Standpunkt", Frems Aarbog over ny Viden og Virken, 2nd ed., Gyldendal Nordisk Forlag, Copenhagen, pp. 90-111

1909    Lindegaard-Petersen, V.: "Af Dagens Krønike: Charles Darwin", 12 February, pp. 2-3

1909    Ostenfeld, C.H. : "Charles Darwin", Berlingske Tidende Aften, Section 2, p. 1

1909    Ostenfeld, C.H. : "Charles Darwin", Berlingske Tidende, 12 February, p. 1

1909    Ostenfeld, C.H. : "Charles Darwin", Illustreret Tidende,  20, pp. 248-249

1909    Steenstrup, Johannes: "Darwins brevveksling med professor Japetus Steenstrup", Tilskueren, 1st halfbound, pp. 217-223

1909    Turf.: "Charles Darwin", Dannebrog, p. 3 with Darwin illustration

1909    Villumsen, Hans: "Charles Darwin. 1809-1909", Aalborg Amtstidende, 12 February, pp. 1-2 with Darwin illustration

1909    Warming, Eug. : "Lamarck og Darwin" (uddrag), Lolland-Falsters Stiftstidende, 11 February, p. 1

1909    Warming, Eug. : "Lamarck og Darwin", Fyens Stiftstidende, 13 February, pp 1-2; 17 February pp. 1-2; Viborg Stiftstidende, 12 February p. 1; 18 February, p. 1;  Kolding Avis, 12 February, p. 2; 17 February p. 4; Herning Avis, 12 February, p. 1; 16 February, p. 1

1910

1910    Christen Emil Staal, Jacob: "Arbejderne og den gudløse Tro", Tænk Selv, Copenhagen

1911

1911    Petersen, P.N.: Udviklingen – Kristendommen

1911    Heide, Fr. : Blomsternes Hemmelighed: Gamle og nye Tiders Teorier om Planternes Køn og Befrugtning, Copenhagen, Johs. Marckers Forlag

1911    Rasmussen, Vilhelm: Menneskets Udvikling, Copenhagen, Gyldendal/Nordisk Forlag

1911    Warming, Eugen. : "Udviklingslærens Standpunkt i Nutiden", Folkelæsning, 50, pp. 797-802

1912

1912    Anon.: "Mødet om Udviklingslæren i Skolen", Højskolebladet, pp. 1657-60

1912    Bramsen, Alfred: Eugenik: De Velbårne og de Belastede, Copenhagen, Martins Forlag

1912    Bøving-Petersen, J.O. : Vor Klodes Saga, København, Gyldendal

1912    Warming, Eugen. : "Udviklingslæren", Fyns Stiftstidende, 31 July, p. 1; 1 August, p. 1; 2 August, p. 1; 3 August, p. 1, 5 August, p. 1

1913

1913    Milthers, V. : "Udviklingslæren – Kristendom", Højskolebladet, pp. 1155-58

1913    Plenge, A.: "Den aabenbaringsfjendtlige Agitation i den offentlige Skole", Højskolebladet, pp. 1017-22, 1053-60, 1101-6

1913    Plenge, A.: "Aabenbaringstroen og Udviklingslæren", Højskolebladet, pp. 1499-1504

1913    Plenge, A: "Den videnskabelige Udviklingslære", Højskolebladet, pp. 1303-4

1913    Plenge, A: "Udviklingslære – Kristendom", Højskolebladet, pp. 1257-60

1913    Teisen, N. : "Udviklingslære og Kristendom", Højskolebladet, pp. 1237-42

1914

1914    Begtrup, Eline: "Hvorledes bragtes Darwin ind paa sin Opdagelse", Højskolebladet, pp. 457-60

1914    Bennike, Valdemar: "Kristelig udviklingslære", Højskolebladet, pp. 257-266

1914    Johannsen, Wilhelm: "Bemærkninger om Udviklingslæren", Højskolebladet, pp. 433-448

1914    Johannsen, Wilhelm: Falske Analogier, s. 107, Copenhagen, J.H. Schultz                  

1914    Milthers, Vilhelm: "En Bemærkning til Valdemar Bennikes Artikel 'Kristelig Udviklingslære'", Højskolebladet, pp. 311-12

1914    Milthers, Vilhelm: "Udviklingstankens Gennembrud i Geologien", Højskolebladet, pp. 455-58

1914    Rosenkjær, Jens: "Litteratur om Udviklingslæren", Højskolebladet, pp. 459-64

1914    Teisen, Niels: "Udviklingslære og Troen paa Gud", Højskolebladet, pp. 337-344

1915

1915    Bennike, Valdemar: Livets Historie eller Kristelig Udviklingslære – Nogle Vink for Lærere og Opdragere

1915    Breitung, Armand: "En God Bog", Folkelæsning, 23-24, pp. 361-63, 376-78

1915    Warming, Eugen. : Nedstamningslæren, Udvalget for Folkeoplysningens Fremme, Copenhagen

1916

1916    Bergh, Rudolf S. : Den Røde Stjerne, Copenhagen, Gyldendal

1916    Brücker, Valdemar: Et Livssyn, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding

1917

1917    Begtrup, Holger: Det Danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede, p. 591, vol. 2, 2nd. ed., Gyldendal, Copenhagen

1917    Breitung, Amand: Overraskelser fra Abeteoriens og Udviklingslærens Omraade, Copenhagen, Karl Schønbergs Forlag

1917    Johannsen, Wilhelm: Arvelighed i Historisk og Experimentel Belysning, Copenhagen, Gyldendal

 

1919

1919    Warming, Eugen. : "Udviklingslærens Standpunkt i Nutiden", Folkelæsning, 50, pp. 797-802