Adolph Herluf Winge (1857-1923)

Vicekurator ved Zoologisk Museum 1892-1923, magisterkonferens i naturhistorie 1881, assistent ved Zoologisk Museum 1885-1892, ekspert i pattedyr og fugle, palæontolog.

Fra 1881, hvor han udgav en systematisk fylogenetisk artikel om græske pattedyr i tidsskriftet Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening i København, var Herluf Winge helhjertet tilhænger af lamarckistisk evolutionisme. Hans detaljerede studier af nulevende og forhistoriske hvirveldyr, navnlig pattedyrtænders fylogenetiske udvikling, overbeviste ham om, at evolutionsmekanismen var brug og manglende brug af organer, snarere end naturlig selektion. Tilsyneladende gik han ind for en slags psykologisk lamarckisme, ifølge hvilken dyr bevidst arbejder sig gennem den evolutionære proces. Det var et temmelig ekstremt synspunkt i 1910erne og 1920erne, men det forfægtedes også af nobelpristager og Darwin-debattør Johannes V. Jensen, som skrev en hagiografisk artikel om sin videnskabelige mentor. Jensen havde konsulteret Winge, da han arbejdede på Dyrenes Forvandling (1927). Winges enestående evner til at identificere arter på baggrund af knogler havde en meget væsentlig betydning for klassifikationen af de fossiler, som P. W. Lund fandt i Brasilien og for geologer og arkæologer, som brugte hans analyser af "kitchen mittens" til at konkludere, at husdyrhold først blev almindeligt i yngre stenalder. Som en slags videnskabeligt testamente skrev han trebindsværket Pattedyr-Slægter (København: Hagerup, 1923-24), der blev rost i Nature som det hidtil bedste videnskabelige værk om pattedyr. Winge førte en stille og regelmæssig tilværelse, og efter sin brors død i 1889 deltog han aldrig i professionelle sammenkomster eller offentlige forelæsninger. Han deltog heller ikke i polemik. Dog gjorde genetikeren og den indædte kritiker af lamarckisme Wilhelm Johannsen ofte nar ad ham, mens botanikeren Eugen Warming var på god fod med Winge. Warming og Winge var, indenfor hvert sit felt, de mest prominente fortalere for lamarckisme i dansk naturhistorie i årtierne omkring 1900.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne