IntroduktionDebatMyterOversættelseArkivetUndervisningForskningevolution.dk

Myter og misforståelser

Karikaturtegning af Darwin fra tidsskriftet The Hornet. Darwins teori blev ofte omtalt som "abeteorien".

Fra et videnskabeligt synspunkt er der ingen tvivl om evolutionslærens rigtighed. I laboratorier verden over bliver den brugt af tusinder og atter tusinder videnskabsfolk som grundlag for deres arbejde og er et stadigt frugtbart udgangspunkt for ny viden om naturen. Noget af det, der karakteriserer videnskabelig viden er, at den hele tiden udvikler sig. Det gælder naturligvis også evolutionslæren. Men nogle af de vigtigste grundlæggende principper blev allerede formuleret af Darwin.

Selvom den darwinistiske evolutionslære er så dybt integreret i vores videnskabelige teorier, arbejde og hverdag, så har den også et andet liv udenfor forskningsverdenen. I den offentlige debat, i populærkulturen og i alle mulige forskellige ikke-akademiske sammenhænge finder vi et væld af forestillinger, ideer og påstande om Darwin og evolutionslæren. Vi finder, med andre ord, en lang række meget udbredte ”Darwin-myter” i det offentlige rum.

Nogle gange er ”Darwin-myterne” bare udtryk for et overfladisk kendskab til, hvad evolutionslæren egentlig drejer sig om. Andre gange er de udtryk for, at Darwin selv og evolutionslæren bliver brugt i helt specifikke sammenhænge til at tjene ganske særlige formål. Det gælder blandt andet i de amerikanske retssager om ”videnskabelig kreationisme” og ”intelligent design”.

I det følgende kan du læse om nogle af de meste udbredte Darwin-myter.

Redaktionen