Ludvig Harald Westergaard (1853-1936)

Professor i økonomi 1886-1924, kandidat i matematik 1874, kandidat i økonomi 1877, formand for Københavns Indre Mission 1886-93.

Harald Westergaard var en evangelisk aktivist og engageret i det sociale og kirkelige arbejde rettet mod arbejdsklasserne i København i årtierne omkring år 1900. I hans pamflet Fra Forargelse til Tro (Copenhagen: Indre Missions Boghandel, 1885) forsvarede Westergaard et, i sammenligning med de øvrige evangelister, relativt positivt syn på darwinismen. Han understregede i modsætning til naturlig teologi, men i overensstemmelse med luthersk teologi, at kristne ikke skulle forvente, at videnskab kunne eller skulle bevise deres tro. Grundlaget for kristendommen var tro ikke viden. Han så dog i Darwins teori en overensstemmelse mellem kristendom og videnskab, idet begge systemer efter hans mening hvilede på det faktum, at fædrenes synder hjemsøger børnene gennem nedarvning. 

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne