Johannes Eugenius Bülow Warming (1841-1924)

Professor i botanik 1886-1911, magisterkonferens i botanik 1868, dr.scient. i 1971, docent ved forskellige institutioner 1872-1882, professor i botanik ved Stockholms Högskola 1882-1885, rektor af universitetet 1907-08.

Efter at have arbejdet som assistent for naturforskeren P. W. Lund i Brasilien fra 1863 til 1866, dimitterede Warming i 1868 og indgav sin doktordisputats i 1871. Indtil 1870erne bestod det meste af Warmings botaniske arbejde i systematiske, morfologiske og ontogenetiske studier af blomster. Ved den tid blev Charles Darwins evolutionsteori dog vidt og bredt diskuteret i Danmark, og Warmings forskning begyndte nu også at inkludere fylogeni. Han var blandt de første til at argumentere for Darwins idéer blandt naturhistorikere. Han anvendte evolutionære principper i sine klassifikationer af planter, og brugte konceptet om kampen for overlevelse i sine studier af planter og deres tilpasninger til omgivelserne. Selvom Warming baserede sit arbejde på evolutionsteori, blev han aldrig overbevist darwinist. Han var skeptisk overfor naturlig selektion som mekanisme, og som det gjaldt for mange andre botanikere, lod han sig gradvist overbevise af de tilpasninger, han så i naturen, om, at lamarckistiske idéer om direkte tilpasning og erhvervede egenskabers arvelighed var evolutionens primære drivkræfter. Disse synspunkter passede fint til hans stærke religiøse overbevisning. I det tyvende århundredes første årtier udviklede han en teleologisk og teistisk evolutionisme, ifølge hvilken evolution er udfoldelsen af en guddommelig plan, som leder mod perfektion af de biologiske former. Warming opnåede international berømmelse for sit banebrydende studie af planteøkologi, Plantesamfund: Grundtræk af den økologiske Plantegeografi i 1895. I dette værk introducerede han koncepterne plantesamfund og livsformer, som blev nøgleord indenfor planteøkologien, der udviklede sig til at blive en særskilt og attraktiv disciplin i løbet af 1900-tallets første årti. Efter udgivelsen af sit hovedværk dedikerede Warming meget af sin tid til populære forelæsninger, artikler, pamfletter og bøger om evolution. I udgivelser som Nedstamningslæren (København: Udvalget for Folkeoplysningens Fremme & Gads Forlag, 1915) beskrev Warming sin lamarckistisk-inspirerede, evolutionære naturteologi. Hans bøger blev godt modtaget blandt mange danske kristne.
 

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne