Niels Carl Gustav Teisen (1851-1916)

Religiøs og teologisk forfatter, kandidat i teologi 1875, lærer ved Odense Katedralskole 1878-1915.

Niels Teisen var kendt for sine lærde skrifter om engelsk filosofi, herunder Herbert Spencers teorier, sin oversættelse af den teistiske evolutionist Benjamin Kidds Social Evolution og sine bidrag til diskussionen om kristendom og darwinisme. I 1914 blev han af Helge Skovmand, der var redaktør for det liberalt grundtvigianske tidsskrift Højskolebladet, bedt om at skrive en artikel om forholdet mellem evolution og tro til et særnummer om evolutionsteori. Teisen accepterede tilbuddet og lagde sig i sin artikel i kølvandet på traditionen fra filosoffen Rasmus Nielsen og ny-grundtvigianeren Valdemar Brücker, idet han argumenterede for en adskillelse af videnskab fra religion. Teisen henviste til den tyske teolog Rudolf Otto, der argumenterede for denne radikale adskillelse og eksplicit advarede mod to udbredte strategier i opfattelsen af dette forhold: Før det første måtte forsøg på at bringe harmoni mellem videnskabens resultater og biblens ord afvises, fordi fremtidig viden kunne ødelægge en sådan position. For det andet afviste han deisme. Evolution matte accepteres som en gyldig og nyttig videnskabelig hypotese, som ikke berørte spørgsmålet om livets opståen eller udelukkede eksistensen af en guddommelig plan. Teisen fremhævede, at det ikke nedgjorde mennesket, at det afstammer fra laverestående arter, eftersom evolutionen ikke var foregået som en blind, formålsløs proces. Selvom Teisen ikke var grundtvigianer, spillede han gennem sine bidrag til Højskolebladet en vigtig rolle for legitimeringen af undervisningen i evolution på folkehøjskolerne.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne