Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt Steenstrup (1844-1935)

Professor i nordisk historie og oldsager 1882-1917, cand.jur. 1869, søn af Japetus Steenstrup.

Johannes Steenstrup var konservativ historiker og ven af botanikeren Eugen Warming. Som fremtrædende universitetsprofessorer forsvarede de begge konservative synspunkter og kristne værdier mod akademikere, som var inspireret af positivisme og radikalisme. Steenstrup deltog i Darwin-debatterne med adskillige artikler i den konservative avis Dagbladet i 1880erne, to af hvilke blev genoptryk i hans populærværk Fra Fortid og Nutid – Historiske Skildringer for Alle (København: Rudolph Kleins Eftf., 1892). Så tidligt som i juli 1883 skrev Steenstrup en historisk artikel om modtagelsen af darwinismen i Danmark, hvori han pointerede, at Charles Darwin var velkendt, og at Darwins teori om nedstamning blev diskuteret længe før oversætteren J. P. Jacobsen kom på banen i 1971. Årsagen til Steenstrups intervention var, at litteraturkritikeren Georg Brandes og forfatteren Otto Borchsenius havde hævdet, at det var Jacobsen, som gjorde Darwins navn kendt udenfor videnskabelige cirkler i Danmark. I det intellektuelle tyske tidsskrift Deutsche Rundschau, for eksempel, hævdede Brandes i maj 1883, at Jacobsen havde skrevet de første artikler om Darwin i Skandinavien. Steenstrups angreb på Brandes og Jacobsen, hvis originalitet Steenstrup betvivlede, var del af en konservativ kampagne mod de radikal-liberale synspunkter som Brandes-cirklen fremførte, og mod hvad Steenstrup anskuede som farlige positivistiske og ateistiske synspunkter blandt københavnske intellektuelle. 

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne