Johannes Theodor Reinhardt (1816-1882)

Kurator ved det Kongelige Danske Naturhistoriske Museum og fra 1870 på Zoologisk Museum 1848-82, studerede naturhistorie i 1840erne, docent i zoologi ved Polyteknisk Læreanstalt 1856-78 og på universitetet 1861-78, professor i 1854, ekspert i hvirveldyr.

I modsætning til sine samtidige kolleger inden for zoologien Japetus Steenstrup og C. F. Lütken, gik Reinhardt som en af de første ind for Darwins evolutionsteori. I løbet af sine studier af fossiler som assistent for den danske palæontolog P. W. Lund i Brasilien i forskellige perioder i løbet af 1840erne og 1850erne, blev Reinhardt bekendt med det kolossale antal uddøde arter, og dette gjorde ham kritisk indstillet over for Georges Cuviers antievolutionære katastrofisme. Derfor så han Darwins teori som en kærkommen og holdbar forklaring, da den fremkom i 1859. Reinhardt argumenterede for sine evolutionære synspunkter i forelæsninger og artikler i 1860erne og 1870erne.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne