Christen Christiansen Raunkiær (1860-1938)

Professor i botanik 1911-1938, studerende ved Østbæk og Skovgaard Folkehøjskoler i 1870erne, magisterkonferens i botanik 1885, underviser ved Statens Lærerhøjskole 1900-1908, docent i botanik 1908-10.

I sit botaniske arbejde kombinerede Christen Raunkiær indsigter fra sine kolleger, økologen Eugen Warming og genetikeren Wilhelm Johannsen. Hans videnskabelige arbejde kombinerede således teorien om planternes livsformer, som blev udviklet i økologien, med statistiske metoder fra studiet af arvelighed. Dette resulterede i banebrydende arbejde indenfor kvantitative metoder i botanisk økologi. En samling af hans studier blev oversat til engelsk som The Life Forms of Plants, and Statistical Plant Geography (1934). I modsætning til Warming og Johannsen brugte Raunkiær ikke tid på at popularisere sine videnskabelige erkendelser, og han deltog ikke i de offentlige Darwin-debatter. Dog forsvarede han, som Warming, lamarckistisk evolutionisme i sine videnskabelige værker, fx De Danske Blomsterplanters Naturhistorie (København: Gyldendal, 1895-99).
 

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne