Peter Nielsen Petersen (1846-1916)

Grundtvigiansk præst, kandidat i teologi 1872, præst i Alslev i Vestjylland 1877-1886, i Ågerup på Sjælland 1886-1901 og i København 1901-1911.

P. N. Petersen var en moderat grundtvigiansk præst, der deltog i Darwin-debatterne med sin pamflet Udviklingen – Kristendommen (København: Kirkeligt Samfunds Smaaskrifter, 1911). Pamfletten var baseret på et foredrag holdt på grundtvigbevægelsens årsmøde i 1910, og den blev udgivet af den grundtvigianske forening Kirkeligt Samfund, som repræsenterede bevægelsens konservative segment. Forening var kritisk over for teologisk radikale og politisk liberale tanker, der var nygrundtvigianernes kendetegn. I sit foredrag tog Petersen et apologetisk standpunkt ved at understrege samhørigheden mellem skabelsesberetningen og udviklingsteorien. Med inspiration fra den såkaldte Gapteori hævdede han, at der var en lang periode mellem himlens og jorden skabelse og de seks skabelsesdage beskrevet i Genesis 1:3-31. Det gjorde, at skabelsesretningen fik den fornødne tid til at der kunne ske geologiske ændringer. Han fortolkede også skabelsesdagene som perioder á 1000 år – en idé inspireret af linjen i 2. Petersbrev 3:8, der siger, at én dag for Gud er 1000 år (den såkaldte dag-alder-teori). Petersen gjorde opmærksom på, at rækkefølgen for dyrenes skabelse som beskrevet i biblen – reptiler, fisk, fugle, pattedyr, mennesket – lignede den videnskabelige udviklingshistorie. Desuden var det også vigtigt for Petersen at lave en klar skelnen mellem mennesket og dyreverdenen. I hans øjne eksisterede der en væsensforskellighed mellem mennesker og dyr, som ikke bare var et spørgsmål om gradvist afledte karaktertræk. Det kom af, at mennesket besad sjæl og sprog. Disse kendetegn var grundlæggende læresætninger i den grundtvigianske teologi og markerede skellet mellem to konkurrerende ideologier, dualismen og monismen. For at legitimere evolutionære idéer i en grundtvigiansk kontekst henførte Petersen også til ligheden mellem N.F.S. Grundtvigs udviklingsbaserede historiefilosofi og de moderne evolutionsbiologiske synspunkter. Petersens apologetiske argumentation og hans accept af en modereret udgave af udviklingslæren var i tråd med den konservative grundtvigianisme omkring 1900, og kan betragtes som en middelvej mellem evangeliske literalister og pro-darwinistiske nygrundtvigianere.
  

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne