Carl Emil Hansen Ostenfeld (1873-1931)

Professor i systematisk botanik 1923-31, magister i  botanik 1897, kurator ved Botanisk Museum i København 1900-18, professor i systematisk botanik ved Den kgl. danske Veterinær- og Landbohøjskole 1918-23.

C.H. Ostenfeld var blandt de centrale figurer inden for dansk botanik i det første årti af det tyvende århundrede. Ud over hans videnskabelige arbejde med den danske, grønlandske og færøske flora formidlede han videnskab til et bredt publikum. Han var således en af forfatterne til det populære værk Planteverdenen i Menneskets Tjeneste (København: Gyldendal Nordisk Forlag, 1906), udgivet i bogserien Frem. Ostenfeld skrev ligeledes jubilæumsartikler om Charles Darwin til den konservative presse i februar 1909. Han var fortaler for en moderat position og havde stor respekt til Darwins videnskabelige arbejde, men betonede at udviklingslæren ikke skulle misbruges i kampen mod kristendommen og den etablerede samfundsorden.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne