Lavrids Ludvig G. Nyegaard (1846-1916)

Grundtvigiansk præst, kandidat i teologi 1872, højskolelærer i Marielyst og Ryslinge 1872-1873, sognepræst i Ådum 1878-1884 og i Ølsted 1884-1898 i Jylland, og i Gimlinge på Sjælland 1898-1908.

Lavrids Nyegaard var svigersøn til, og fra 1874 til 1878 assistent for, Vilhelm Birkedal, der var konservativ og ortodoks grundtvigiansk præst for den frie menighed i Ryslinge. I løbet af sin karriere som hyppig debattør i den grundtvigianske presse forsvarede Nyegaard ivrigt sin holdning mod liberale nygrundtvigianere. I 1889 skrev han dog en ret positiv vurdering af Darwins udviklingslære i det ortodokse tidsskrift, Danskeren, fire måneder efter fysikeren Poul la Cour i en af tidsskriftets klummer havde afvist den. Nyegaard skelnede mellem videnskabelig og filosofisk darwinisme, og han henviste til Thomas Henry Huxleys agnosticisme for at lægge afstand mellem den britiske evolutionisme og den filosofiske materialisme og vantro naturhistorie, der herskede i Tyskland. Han citerede Huxleys bemærkning om, at udviklingslæren hverken var teistisk eller ateistisk, og han konkluderede, at den judeo-kristne teisme lige så nemt ville overleve sameksistens med Darwins udviklingsteori, som den havde overlevet det kopernikanske verdensbillede. Nyegaard understregede, at konceptet bag udviklingslæren ikke var i konflikt med den mosaiske skabelseshistorie. I samme ånd lavede han et apologetisk argument for, at Genesis 1:11 og 1:24 insinuerede at skabelsen var sket gradvist og ikke over seks bogstavelige dage. Nyegaards sympati for udviklingslæren var enestående blandt ortodokse grundtvigianere, der ellers generelt benægtede naturlig selektion og menneskelig udvikling langt ind i det tyvende århundrede.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne