Ditlev Gerhard Monrad (1811-1887)

Præst og politiker, kandidat i teologi 1836, biskop på Lolland-Falster 1849-1854 og 1879-1887, konseilspræsident 1864-1864.

D.G. Monrad var en af lederne af den nationalliberale bevægelse og medforfatter af den første demokratiske grundlov i 1849. Han var konseilspræsident under krigen med Preussen i 1864. Efter det danske nederlag bosatte Monrad sig i New Zealand. Han vendte tilbage til Danmark i 1869 og begyndte at blande sig i samtidens politiske og kulturelle diskussioner, inklusiv debatten om darwinismen. I 1872 trykte Nyt dansk Maanedsskrift en satirisk kommentar, Monrad havde ytret om J.P. Jacobsens Darwin-artikler. Monrad kritiserede udviklingslærens empiriske fundament og advarede imod de etiske konsekvenser, der lå i at hævde, at mennesket var skabt i en abes billede i stedet for Guds. Monrad foreslog at Jacobsen skulle åbne et ’abeakademi’, så han kunne omdanne aber til mennesker. I sit svar benyttede Jacobsen sig af den samme humoristiske tone og gjorde det klart, at akademiet kun ville skabe syge aber, da mennesket ikke nedstammede fra nulevende aber. Debatten mellem den ansete Monrad og Jacobsen var meget kommenteret i pressen og var sandsynligvis den bedst kendte debat om darwinismen i Danmark i det nittende århundrede


Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne