Svend Mørk-Hansen (1852-1934)

Videnskabsformidler, studerede kemi ved Polyteknisk Læreanstalt, laboratorieassistent, redaktør af Naturen og Mennesket 1889-97, forstander for Viby Højskole 1897-1900, biblioteksassistent ved Statsbiblioteket i Århus fra 1901.

Svend Mørk-Hansen var en aktiv underviser, forfatter og oversætter inden for naturvidenskab fra 1870’erne, og i 1880 grundlagde han et af de første initiativer for voksenundervisning rettet mod arbejderklassen i København. Fra 1882 deltog han i Studentersamfundets Undervisning for Arbejdere i København, og i 1889 lancerede Mørk-Hansen det populærvidenskabelige tidsskrift Naturen og Mennesket. Tidskriftet blev udgivet på månedsbasis og indeholdt artikler skrevet af fremtrædende naturhistorikere som Eugen Warming, Carl Wesenberg-Lund, J.O. Bøving-Petersen og Amand Breitung, men fik til Mørk-Hansens store fortrydelse aldrig noget stort publikum. I løbet af sin tid som redaktør af tidskriftet skrev han flere artikler om menneskets udvikling, hvori han oplsyte om nye fund af forhistoriske mennesker. Han erkendte manglen på ’missing links’ mellem menneske og abe, men anså det som særdeles sandsynligt at de havde en fælles forfader.

I 1892 diskuterede Mørk-Hansen forholdet mellem darwinisme og kristendom. Han gjorde det klart, at selvom teorien om naturlig selektion stadig var meget debatteret blandt videnskabsmænd, så støttede praktisk taget alle unge naturhistorikere den generelle evolutionsteori. Dette fik ham dog ikke til at afvise kristendommen. Ifølge Mørk-Hansen var der en konflikt mellem udviklingslæren  – så vel som moderne geologi og astronomi – og streng ortodoks kristendom med en bogstavlig fortolkning af Skriften, men udviklingslæren udelukkede ikke nødvendigvis troen på Gud som universets skaber. Som filosoffen Rasmus Nielsen og liberale grundtvigianere mente han således, at evolutionsteorien hverken var religiøs eller antireligiøs og forudsagde at ideen snart ville blive accepteret blandt præster og højskolelærere. Ved begyndelsen af det tyvende århundrede viste det sig, at hans forudsigelse havde holdt stik.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne