Frederik Vilhelm Møller (1846-1904)

Litteraturkritiker og redaktør, studerede jura, socialvidenskab og litteratur i 1860erne, professor i 1896.

Fra 1870 til 1874 var Vilhelm Møller redaktør for det intellektuelle og radikale tidsskrift Nyt Dansk Maanedsskrift, som hurtigt blev det foretrukne talerør for unge forfattere, der var inspireret af Georg Brandes. I tidsskriftet udgav han syv artikler om naturhistorie og darwinisme, samt romanen Mogens af hans ven, J.P. Jacobsen, som i den tid oversatte Charles Darwins Origin of Species og Descent of Man til dansk. I 1893 udgav Møller Darwin, hans Liv og hans Lære (København: Gyldendal, 1893), som, ud over hans egen introduktion til Darwins liv, bestod af en samling af Jacobsens artikler om darwinismen.


Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biograferne