P. Chr. Vilhelm Madsen Milthers (1865-1962)

Statsgeolog 1904-35, studerende ved Askov Højskole 1886-88, kandidat fra Polyteknisk Læreanstalt 1894, specialist i det danske istidslandskab, bestyrelsesmedlem af Københavns Højskoleforening 1913-31.

Vilhelm Milthers var en af de få professionelle naturvidenskabsmænd inden for de grundtvigske rækker. I det tyvende århundredes første årti argumenterede han for at inddrage evolutionær geologi og biologi i højskolernes undervisning, og han forsvarede moderne videnskab i det liberale grundtvigianske tidsskrift Højskolebladet. Milthers mente, at videnskab og tro var to vidt forskellige aspekter af livet, der ikke skulle blandes sammen. Ethvert forsøg på at forene den bibelske skabelsesberetning og moderne videnskab var derfor problematisk. Dette var især tydeligt, når kristne apologeter anvendte videnskabelige teorier, der senere blev undermineret af nye opdagelser inden for videnskaben. Milther argumenterede i stedet for, at en mere fornuftig strategi ville være at have en klar skelnen mellem videnskab og religion. Dette var en holdning, der var inspireret af filosoffen Rasmus Nielsen, og dette nygrundtvigske standpunkt var bredt accepteret blandt liberale grundtvigianere omkring 1900. I 1914 bidrog Milthers til Højskolebladets særnummer om udviklingslæren og deltog i en polemik med den antidarwinistiske højskolelærer Valdemar Bennike, der ikke accepterede human evolution og forsvarede en form for progressiv kreationisme, hvori Gud løbende skabte nye arter.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne