Frederik Olfert Jungersen (1836-1912)

Grundtvigiansk præst, kandidat i teologi 1861, forstander for Skovgaard Folkehøjskole 1870-1877, præst i Blære og Ejdrup 1877-1881, og i Vig og Asminderup 1881-1890, præst for en fri grundtvigiansk menighed i København fra 1890.

I 1873 stod Frederik Jungersen for en foredragsrække om ’Dansk Protestantisme’ på Borgs Kollegium i København. I disse foredrag, som blev udgivet samme år, kombinerede Jungersen N.F.S. Grundtvigs teologi med Søren Kierkegaard og Rasmus Nielsens filosofier for at genfortolke kristendom i lyset af den moderne filosofi og naturvidenskab. Jungersen var begejstret for nye videnskabelige teorier som darwinismen, og han talte aktivt for en adskilt model for videnskab og religion. I 1881 debatterede Jungersen med fysikeren, Poul la Cour, og præsten, J.N.L. Dalsgaard, i det grundtvigianske tidsskrift, Nordisk Maanedsskrift. Emnet var evolutionær geologi, og Jungersen kritiserede Dalsgaard og la Cour for at forsøge at forene videnskab og biblen. Jungersen advarede imod den slags apologetik, og argumenterede for, at naturvidenskab og tro skulle behandles som helt forskellige områder. Mens Jungersens Danske Protestantisme blev vedtaget af liberale nygrundtvigianere som Valdemar Brückner og Morten Pontoppidan, så blev Jungersens egen radikalisme faset ud i 1870erne og erstattet med ortodoks grundtvigianisme. Denne konservative teologiske holdning resulterede i bitre angreb på liberal teologi og fritænkning, og især angreb på litteraturkritikeren Georg Brandes,

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne