Johannes Frederik Johnstrup (1818-94)

Professor i mineralogi og geologi 1866-94, kandidat fra Polyteknisk Læreanstalt 1844, underviser på Sorø Akademi 1846-65, rektor ved universitetet 1881-82.

Frederik Johnstrup introducerede moderne geologi med teorien om istiderne ved universitetet. Hans accept af evolutionær geologi fik ham dog ikke til at tilslutte sig Charles Darwins teori om organisk evolution. Som hans kollega, zoologiprofessor Japatus Steenstrup, blev han aldrig evolutionist. I hans tiltrædelsesforelæsning som rektor ved universitetet i 1882 fremførte Johnstrup sine religiøse og videnskabelige reservationer over for darwinismen, og han advarede imod den ukritiske undervisning af dens doktriner på universitetet. På samme tid begyndte en ny generation af naturhistorikere såsom zoologen J.E.V. Boas og botanikeren Eugen Warming at anvende darwinistiske begreber i deres forskning. Ironisk nok blev Johnstrups tiltrædelsesforelæsning trykt på samme side som Darwins nekrolog i den konservative avis Dagbladet 21. april 1882.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til listen over biografierne