Jens Christian Hostrup (1818-1892)

Forfatter, grundtvigiansk præst, kandidat i teologi 1843, pastor i Silkeborg og Linå 1855-1852, sognepræst ved Frederiksborg Slot i Hillerød 1862-1881, liberal politiker.

Præsten og forfatteren af populære komedier, J.C. Hostrup, skrev et humoristisk digt i 1871, der kommenterede på den allestedsnærværende evolutionsdebat. Som digtets titel (En Naturforskers Stamtavle) antyder, så var det centrale emne i debatten menneskets forhold til dyreverdenen, med særligt henblik på aberne.


Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne