Helge Holst (1871-1944)

Videnskabsskribent, Kandidat i fysik 1893, redaktør på Frem 1908-17, bibliotikar på Polyteknisk Læreanstalt fra 1920.

I 1908 ansatte redaktøren for det populære magasin Frem Julius Schiøtt, Helge Holst som med-redaktør. På det tidspunkt havde Holst udgivet adskillige populærvidenskabelige arbejder inklusiv en historisk bog om teknologiske opfindelser sammen med den grundtvigianske højskolelærer Poul la Cour. Da Schiøtt døde i 1910 blev Holst udnævnt til ansvarshavende redaktør på Frem, der havde et oplag på 100.000, og var den mest udbredte populærvidenskabelige udgivelse i perioden 1859-1920. Holst skrev to hovedartikler om Darwin og hans teori til Frems supplement Vor Jord. I 1902 skrev han en artikel i fire dele om arternes oprindelse, og i 1909 bragte han en hyldestartikel om Darwin i anledningen af hundredeåret for hans fødsel. Holst tog et moderat standpunkt i darwindebatten. Han anså evolution som et etableret videnskabelige faktum, men understregede at der stadig var mange uopklarede spørgsmål særligt i forbindelse med evolutionens mekanismer og de ufuldstændige fossile optegnelser. Han pointerede de verserende videnskabelige diskussioner om rigtigheden af teorien om naturlig udvælgelse og spørgsmålet om menneskets afstamning fra dyrene. Disse elementer af darwinismen var stadig kontroversielle blandt videnskabsfolk omkring år 1900. Holst støttede Lord Kelvins kritik af evolutionsteorien baseret på termodynamikken, der øjensynligt begrænsede det tidsrum, hvori den evolutionære proces kunne foregå. Tydeligvis anså fysikeren Holst fysikkens love som overlegne i forhold til biologiske teorier. I debatten om forholdet mellem videnskab og religion, argumenterede Holst for at der ikke nødvendigvis var nogen konflikt mellem evolution og kristendom. Faktisk, ifølge Holst, så passede progressiv organisk evolution overaskende godt med Skabelsens første bog. Som redaktør på Frem ansatte Holst udmærkede videnskabsmænd som genetikeren Wilhelm Johannsen, der bidrog med artikler om evolution og arvelighed og dygtige videnskabsformidlere som entymologen Carl Wesenberg-Lund og zoologen J.O. Bøving-Petersen.


Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne