Oscar Otto Christian Hansen (1856-1938)

Lektor i pædagogik 1905-1922, kandidat i filosofi 1887, Dr. Phil. 1892, underviser ved Vesterbro Lærerseminarium 1884-1905, medlem af Studentersamfundet, liberalt medlem af Folketinget 1896-1903.

Den positivistiske filosof, Oscar Hansen, var en af pionererne inden for oplysning af arbejdsklassen i København. Han sad i bestyrelsen for Studentersamfundets Arbejderoplysning, og han gav foredrag om biologisk og social evolution for tusindvis af arbejdere. Hansen talte for en antikirkelig og materialistisk udgave af evolutionismen. Hans populære værk, Udviklingslære (København: Gyldendal, 1901), var den første introduktion til evolutionsteori i Danmark, der både berørte de biologiske og sociale aspekter af teorien. Med hensyn til social evolution talte Hansen for civilisationens progressive udvikling, og han hævdede at Herbert Spencers individualisme skulle justeres af Karl Marx' kollektivisme. Han havde dog sine forbehold over for idéen om fremskridt. Han gjorde det klart, at den sociale evolutions fremtidige retning ikke nødvendigvis ville resultere i perfektion, da mennesket ud over sin rationalitet også var under indflydelse fra sine destruktive instinkter. Mens den kristne presse var skeptisk over for Hansens arbejde, så vandt det hæder i den socialistiske presse for sin pædagogiske værdi.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne