Emil Christian Hansen (1842-1909)

Leder af Fysiologisk Afdeling, Carlsberg Laboratorium, 1879-1909, ekspert i øl gæring, maler 1860-62, privatlærer 1862-71, Dr.Sc. 1879, titulær professor 1892.

I 1876 oversatte Emil Christian Hansen og hans medstuderende i naturhistorie, Charles Darwins Voyage of the Beagle. Oversættelsen blev betitlet Rejse om Jorden (Copenhagen: Salmonsen, 1876), og var baseret på den engelske udgave af A Naturalists Voyage fra 1860. Alligevel var Hansen kritisk i sin holdning overfor Darwins evolutionære arbejder og var ikke venligt stillet overfor de darwin-venlige radikalt-liberale intellektuelle i København. I 1873 havde Hansen fuldendt sine studier i naturhistorie og sin afhandling om moser. Gennem sine studieår på universitetet arbejdede han som frivillig assistent for professor i zoologi, Japetus Steenstrup. Hansen kom fra en arbejderfamilie, og mens han arbejdede på oversættelsen, var han arbejdsløs. Oversættelsen af den berømte engelske naturforsker var derfor en oplagt mulighed for at tjene nogle penge. I 1879 indleverede han sin doktorafhandling om ølgæring og blev leder af Fysiologisk Afdeling på det industrielle Carlsberg Laboratorium i København. Han var en pioner indenfor dyrkningen af gærceller til ølproduktion. Hansens eksperimenter med gæring, der øjensynligt viste, at levende organismer kan ændre sig over generationer med høje varmetemperaturer, blev brugt af professor i botanik Eugen Warming og andre som det meget kærkomne videnskabelige bevis for Lamarcks evolutionære mekanisme om nedarvningen af tilegnede karakteristika.


Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne