Christian Carl August Gosch (1832-1913)

Videnskabshistoriker og politisk skribent, Magisterkonferens i zoologi, 1855

C.C.A. Gosch forlod Danmark i 1859 for at flytte til England, hvor han tjente som politisk og historisk skribent indtil sin død. Som gennemgribende nationalist fremstillede han den danske sag i den britiske presse under krigen med Preussen i 1864. I 1870erne engagerede han sig i den danske debat om Darwinismen med sit omfattede tre-bindsværk om zoologiens historie i Danmark Udsigt over Danmarks zoologiske Literatur (Copenhagen: Hoffenberg, Jespersen & Fr. Traps Etabl., 1870-78). Gosch havde en klar antievolutionær holdning og kritiserede voldsomt darwinismens videnskabelige status, som han anså for rent gætteri. Gosch var solidt placeret i traditionen for idealistisk naturhistorie og transcendental morfologi, som han opfattede som værende perfekt til at forklare observationerne gjort i naturen. Goschs idealistiske kritik af teorien om arternes transmutationer kan ses som et filosofisk funderet udkast for den før-darwinistiske zoologi i Danmark.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografien