Hans Peter Hansen Gjevnøe (1868-1927)

Grundtvigiansk præst, kandidat i teologi, forstander for Stevns Folkehøjskole 1894-97, pastor i Thim-Madum i Jylland og senere i Grevinge på Sjælland.

Omkring år 1900 anmeldte H.P. Gjevnøe litteratur omhandlende forholdet mellem kristendom og evolution for det ortodokse grundtvigianske tidsskrift, Dansk Kirketidende. Han var meget positiv over for de antidarwinistiske værker af jesuitten, Amandus Breitung, og samtidig meget kritisk over for den liberale teolog, Eduard Geismar, som forsøgte at forsone kristen etik og evolutionære mekanismer. I 1902 udgav Gjevnøe sit værk, Fire Foredrag om Skabelsen (København: J. Frimodts Forlag, 1902), som var en bogudgave af en række foredrag, han havde holdt for sine sognebørn i Thim og Madum i Vestjylland. I sin forberedelse til foredragene havde Gjevnøe taget kontakt til Breitung, der var en kendt brobygger mellem videnskab og tro, samt kritiker af menneskelig evolution. Gjevnøe fulgte i jesuittens tankebaner. Han accepterede en teleologisk evolution, mens han argumenterede for parallel afstamning og for at fritage mennesket for den evolutionære proces. Ydermere støttede Gjevnøe også dag-alder-teorien, som gik ud på, at hver dag i skabelsesberetningen skulle tolkes som en geologisk tidsalder, og som en form for apologetik understregede han, at der var en bemærkelsesværdig lighed mellem rækkefølgen for dyrenes tilblivelse i bibelen og fylogenien fremsat af Darwins udviklingsteori. Gjevnøes bog blev godt modtaget i den konservative såvel som den grundtvigianske presse.


Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne