Karl Adolph Gjellerup (1857-1919)

Forfatter, kandidat i teologi 1878, nobelprisvinder i litteratur 1917.

Karl Gjellerup kom fra en præstefamilie, men da han havde færdiggjort sin uddannelse i teologi, havde han mistet troen, formodentlig på grund af sine erfaringer med bibelkritik. Hans romaner omhandlede ofte forholdet mellem kristne og kættere, og han fattede tydelig sympati for sidstnævnte. Han var en hengiven discipel af den radikale litteraturkritiker Georg Brandes, og hans stærke støtte til darwinisme og naturhistorie skinnede tydeligt igennem i hans disputats, Arvelighed og Moral (København: Andr. Schous Forlag, 1881), for hvilken han fik den prestigefyldte universitetsguldmedalje. Kort efter Charles Darwins død i 1882 udgav Gjellerup en poetisk hyldest til minde om den britiske naturhistoriker med titlen, Aander og Tider: Et Requiem over Charles Darwin (København: Andr. Schous Forlag, 1882), hvor han fremstillede Gud som en rådvild og ensom mand, der passivt så til mens hans skaberværk – mennesket og naturen – så ham overflødig. Ifølge Gjellerup havde Darwin søsat et nyt, sekulært verdensbillede, der ville afskaffe gamle kristne dogmer. Gjellerup repræsenterer en af de mest antikirkelige og evolutionsbilligende holdninger i Darwin-debatterne i Danmark. I 1892 forlod han Danmark og bosatte sig i den tyske by Dresden, hvor han først lod sig inspirere af Nietzsches aristokratiske filosofi, og sidenhen af indisk religiøsitet, der gjorde, at han udviklede religiøse synspunkter i stil med kristen mysticisme.


Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne