Jens Andreas Dybdahl (1832-1879)

Lektor i havebrug ved Den Kongelige Vererinær- og Landbohøjskole 1864-79, kandidat i botanik 1862.

J.A. Dybdahl, der var den første lærer i havebrug i Danmark, søsatte Tidsskrift for Havevæsen i 1866. Det blev til et prodarwinistisk organ i 1870’erne. Fra december 1870 til marts 1871 udgav han en artikel over seks numre baseret på et værk om darwinismen af den svenske professor i botanik Nils Johan Andersson, der var en af de første evolutionister blandt naturhistorikere i Norden. Fra 1871 til 1874, da hæfter med J.P. Jacobsens oversættelser af Arternes Oprindelse og Menneskets Afstamning blev udgivet og debatten om darwinismen florerede i Danmark, trykte Dybdahl oversatte uddrag af Charles Darwins The Variation of Animals and Plants under Domestication i sit tidsskrift. Dette værk var af stor interesse for gartnere, der arbejdede med planteforædling og derfor kunne se den praktiske værdi af Darwins videnskabelige teorier.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne