Georg Valdemar Brücker (1852-1929)

Grundtvigsk præst og højskoleforstander, Førstedelseksamen fra Polyteknisk Læreanstalt 1876, kandidat i teologi 1880, præst for en grundtvigsk frimenighed i Aagaard 1887-1929, forstander for Aagaard Folkehøjskole 1899-1922.

Som flittig bidragyder til de liberale grundtvigske tidsskrifter Højskolebladet og Tidens Strøm var Valdemar Brücker den mest prominente fortaler for nygrundtvigianerne, der introducerede moderne videnskab og litteratur samt bibelkritik i grundtvigske kredse. Brucker var oprindeligt uddannet ingeniør, og han forstod udviklingslærens store videnskabelige betydning. Han omtalte den således gentagne gange i positive vendinger. Hans mest detaljerede diskussion af darwinismen fremtrådte i hans hovedværk Et Livssyn (Lehrmann & Stage 1916). På linje med filosoffen Rasmus Nielsen argumenterede Brücker for en adskillelsesmodel i forholdet mellem naturvidenskab og religion. Han kombinerede denne med en liberal tolkning af N.F.S. Grundtvigs teologi. Brücker understregede betydningen af Grundtvigs kirkelige anskuelse, der indbefattede tanken om, at det levende ord fra Kristus var vigtigere end Biblens bogstaver, og at kristendommens fundament ikke var Skriften som i traditionel lutheranisme, men de to sakramenter, dåben og nadveren, og trosbekendelsen. Ved at fremhæve dette aspekt af Grundtvigs lære og nedtone Grundtvigs bogstavelige tolkning af Biblen i hans historiefilosofi gjorde Brücker det muligt for ham selv og andre nygrundtvigianere at tilslutte sig moderne ideer som bibelkritik og darwinisme, der var i modstrid med en traditionel læsning af Biblen.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne