Amandus Breitung (1850-1933)

Jesuiterpræst og naturhistorisk forfatter, født i Tyskland, lærer ved det katolske Sct. Andreas Kollegium i Ordrup fra 1878, teologiske studier i England, filosofiske og botaniske studier i Danmark.

Amand Breitung var langt den mest produktive antidarwinistiske forfatter i Danmark i de første to årtier efter århundredeskiftet. Hans værker inkluderer Abeteoriens Bankerot og vor populære Darwinisme (København: Høst & Søn, 1899), Udviklingslæren og Kristentroen (København: Folkelæsning & T.R. Thomassens Bogtrykkeri, 1905) og Overraskelser fra Abeteoriens og Udviklingslærens Omraade (København: Karl Schønbergs Forlag, 1917). Hans populærvidenskabelige værker blev generelt godt modtaget blandt kristne med evangeliske og konservativt grundtvigske synspunkter. Breitung publicerede adskillige artikler og anmeldelser i den evangelisk-lutherske presse, især i Mads Jepsens tidsskrift Folkelæsning. Han holdt ofte foredrag for videnskabeligt såvel som folkeligt publikum, og besøgte endda det radikale Studentersamfund, der dog ikke brød sig om hans antidarwinistiske argumenter. Han var også et aktivt medlem af Dansk Naturhistorisk Forening i København og var på god fod med professor i botanik Eugen Warming, med hvem han delte en dyb religiøsitet og en foragt for Darwins teori om selektion. Breitung korresponderede også med flere  præster, deriblandt pastor H.P.H. Gjevnøe, som var ivrige efter at diskutere udviklingslæren med den jesuitiske antievolutionist. På den anden side blev han ofte kritiseret af radikale brandesianere og liberale grundtvigianere, der tog stærkt afstand fra hans katolske apologetik, og fra det de betragtede som hans religiøst motiverede fornægtelse af elementer af evolutionsteorien. Breitungs synspunkter reflekterede den mest antievolutionære position i debatterne om Darwin i Danmark efter århundredeskiftet. Han var dog ikke kreationist. I stedet accepterede han en begrænset udgave af evolution, mens han fastholdt, at udviklingen havde forløbet i samhørighed med en guddommelig plan, og at mennesket ikke var en del af den evolutionære proces. Breitungs centrale tema var menneskelig evolution, og de fleste af hans offentlige aktiviteter var gendrivelser af, hvad palæoantropologer betragtede som bevismateriale for menneskets slægtskab med aberne. Han kritiserede vedholdende fund af fossile menneskerester, så snart de blev præsenteret i videnskabelige og populære publikationer. Han fordømte især den popularisering af "abeteorien", som blev iværksat af radikale og socialistiske forfattere som J.O. Bøving-Petersen og Vilhelm Rasmussen.


Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne