Carl Joachim Brandt (1817-1889)

Grundtvigsk præst, kandidat i teologi 1841, redaktør for Dansk Kirketidende 1845-1861 og 1873-1889.

C.J. Brandt var del af en kreds af teologer, der samledes omkring N.F.S. Grundtvigs prædikestol i København fra 1840’erne. Brandt søsatte det ortodokse grundtvigianske ugeblad Dansk Kirketidende i 1845 og blev udnævnt som forstander for Grundtvigs Højskole på Marielyst i 1856. Da Grundtvig døde i 1872, blev Brandt hans efterfølger som præst ved Vartov Kirke. Brandt var blandt de mest aktive teologiske evolutionsdebattører. I løbet af 1870’erne udgav han adskillige artikler og noter om darwinisme i Dansk Kirketidende. Bidragene var ofte baseret på tysk materiale. Brandt betragtede darwinismen som del af en antikristelig materialistisk dagsorden og var en ivrig fornægter af de ateistiske synspunkter, der blev fremsat af darwinistiske antropologer som Ernst Haeckel og Carl Vogt – i særdeleshed deres påstand om, at mennesket nedstammede fra abelignende væsner.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne