Georg Morris Cohen Brandes (1842-1927)

Litteraturkritiker, uafhængig forsker, magister i æstetik 1864, Dr. Phil. 1870, professor 1902.

Georg Brandes var en af de mest indflydelsesrige intellektuelle i Danmark i det nittende og starten af det tyvende århundrede, og introducerede det han selv kaldte ’Det moderne Gennembrud’ i en forelæsningsrække om Hovedstrømninger i det 19de aarhundredes litteratur på Københavns Universitet i 1871. Forelæsningerne blev udgivet i 1871, og en engelsk oversættelse blev publiceret i 1901 (London: William Heinemann). Brandes talte for realisme i litteratur og liberalisme i politik, og i 1870'erne blev han mentor for en gruppe unge fritænkere med positivistiske og naturalistiske synspunkter, der indledte en kulturel kamp imod, hvad de betragtede som gammeldags konservative og religiøse idéer. Som konsekvens af sine radikale synspunkter fik han ikke et professorat på universitetet før Venstre fik regeringsmagten i 1901. I stedet rejste han rundt i Europa og bragte ny litteratur og filosofi med hjem til Danmark. I debatten med kristne i 1870'erne brugte Brandes Charles Darwins evolutionsteori som et våben mod den religiøse tro. Han nævnte således sporadisk Darwin i sin argumentation for en sekulær dagsorden. Brandes påstod, at forfatteren og oversætteren af Arternes Oprindelse og Menneskets Afstamning, J.P. Jacobsen, var den første til at introducere Darwins idéer til offentligheden i Skandinavien. Flere historiske undersøgelser har imidlertid vist at dette er forkert. Darwin blev ofte omtalt, og darwinismen blev diskuteret blandt naturhistorikere, filosoffer og teologer i Sverige, Norge og Danmark allerede i 1860erne.


Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne