Jens Orten Bøving-Petersen (1864-1937)

Naturhistorielærer og populærvidenskabelig forfatter, kandidat i zoologi 1890, redaktør og konsulent for Dansk Fiskeriforening 1906-21, specialist i marinbiologi, medlem af det radikale selskab Studentersamfundet.

J.O. Bøving-Petersen var blandt de mest flittige og indflydelsesrige formidlere af naturvidenskab i Danmark i årtierne omkring 1900. Hans populære naturhistoriske værker Naturens Vidundere (Gyldendal 1911) og Vor Klodes Saga (Gyldendal 1912) blev udgivet af bogserien Frem i op til 100.000 eksemplarer. Lige siden sine studenterdage i 1880’erne havde Bøving-Petersen været en entusiastisk tilhænger af darwinismen. Han var en hengiven discipel af evolutionisten og embryologen R.S. Bergh, der introducerede Ernst Häckels komparative metode og fylogenetiske arbejde ved Københavns Universitet. Bøving-Petersen skrev adskillige bøger og artikler om udviklingslæren. I 1897 blev hans polemiske og antikristelige værk Skabelse eller Udvikling udgivet af Studentersamfundet. Heri satte Bøving-Petersen den biologiske udviklingslære op som en kontrast til den bibelske skabelsesbertetning, teorien om separate skabelse af arterne og tanken om en guddommelige plan i naturen. Han fremlagde empiriske kendsgerninger hentet fra morfologiske undersøgelser, den geografiske fordeling af planter, fossilfund samt  studier af fostre og taksonomi, og brugte dem som beviser for udviklingslæren og til at få et kreationistisk synspunkt til at virke ufornuftigt og latterligt. Bøving-Petersens latterliggørelse af kristne holdninger og hans overbevisning om, at evolution og kristendom var fødte modsætninger, fik den katolske jesuitpræst og amatørnaturhistorker Amandus Breitung til at fare i blækhuset og skrive modskriftet Abeteoriens Bankerot og vor populære Darwinisme (1899), hvori han angreb darwinismen som den blev formidlet af radikale og socialistiske skribenter med forbindelse til Studentersamfundet. Breitung forsvarede en teistisk udviklingslære, men udelukkede, i tråd med mange andre krisne, mennesket fra den evolutionære proces. På hundredeårsdagen for Charles Darwins fødsel den 12. februar 1909 skrev Bøving-Petersen en hyldest til Darwin i den radikale avis Politiken. Darwin blev her fejret som en moderne sekulær helgen, der havde befriet menneskeheden fra overtro og obskurantisme.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne