Johan Erik Vesti Boas (1855-1935)

Professor i zoologi ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1903-27, kandidat i naturhistorie 1878, lektor ved Landbohøjskolen 1883-1903, specialist i krebsdyr.

J.E.V. Boas’s fylogenetiske arbejde Studier over Decapodernes Slægtskabsforhold [Studies of the Kinship Relations of Decapods] (Copenhagen, 1880) var det første omfattende videnskabelige arbejde i Danmark, der var baseret på evolutionære principper. Boas skrev den meget brugte universitetslærebog i zoologi Lærebog i Zoologien nærmest til Brug for Studerende og Lærere (Copenhagen, P.G. Philipsens Forlag, 1888), som var den første danske lærebog baseret på evolutionære principper og i brug indtil efter 2. verdenskrig. Den blev oversat til engelsk, polsk og tysk. Han skrev også den populære lærebog Lærebog i Dyrerigets Naturhistorie (Copenhagen: Gyldendal, 1892) til brug i gymnasierne. Gennem disse arbejder udbredte Boas darwinismen til flere generationer af studerende.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne