Julius August Bentzien (1815-1882)

Hortikulturalist, kandidat i teologi 1839, gartner ved Det Kongelige Danske Haveselskab 1847-64, selvstændig landskabsgartner 1864-82.

Som redaktør af Dansk Havetidende fra 1863 var J.A. Bentzien en af de første professionelle videnskabsmænd, der introducerede Charles Darwins evolutionsteori. I oktober og november 1864, udgav han i sit tidsskrift et resumé af Origin of Species i fire dele, som var baseret på en artikel i et tysk landbrugstidsskrift. Bentzien støttede Darwins innovative ideer. Bentzien understregede den indflydelse, som havebrug og husdyravl havde for udviklingen og verifikationen af Darwins teori og brugte dette til at minde forskere om, at de skulle værdsætte de videnskabelige resultater, som gartnere og husdyravlere fremkom med og ikke blot bedømme disse resultater ud fra deres praktiske anvendelighed.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne