Eline Begtrup (1860-1947)

Grundtvigiansk højskolelærer, underviste i zoologi og engelsk ved Askov Højskole 1886-1895, forstander for Levring Folkehøjskole 1897-1905 og 1909-1917, foredragsholder og populærvidenskabelig forfatter, søster til Holger Begtrup

Eline Begtrup spillede en vigtig rolle i indførslen af naturhistorie, og især evolutionsteori, på de grundtvigianske folkehøjskoler. Fra 1890’erne holdt hun foredrag om darwinisme og skrev mange artikler om Charles Darwin og evolutionsteoriens historie i de grundtvigianske tidsskrifter, deriblandt Højskolebladet, der var det dominerende talerør for det liberale segment af grundtvigianismen. Ved at argumentere for, at darwinisme og kristendom ikke udelukkede hinanden, var hun en stærk drivkraft for legitimeringen af evolutionsundervisning på folkehøjskolerne. Derudover skrev Begtrup flere populære værker om naturhistorie, deriblandt en biografi om Carl Linné, Carl v. Linné (København: Gad, 1914), en poetisk beskrivelse af menneskets tætte tilknytning til naturen, der tydeligt talte for evolutionsteorien, Naturen og Vi (København: H. Hagerups Forlag, 1911), samt et studie i dyrs etologi, Dyresjælen (København: H. Hagerups Forlag, 1916). Begtrup var én af meget få kvinder, der underviste mandlige elever og grundlagde sin egen højskole. Ved størstedelen af de mere end hundrede folkehøjskoler i årtierne omkring 1900 fik mandlige elever om vinteren en intensiv femmåneders uddannelse, mens kvindelige elever var indskrevne i tre måneder om sommeren. Begtrup var et aktivt medlem af Dansk Kvindesamfund, der bl.a. kæmpede for kvindernes stemmeret, der blev indført i 1915.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne