Jeppe Aakjær (1866-1930)

Forfatter, studerede historie og arbejdede som korrespondent for den socialistiske presse omkring 1900, landmand i Jylland 1907-30.

I begyndelsen af det 20. århundrede var Jeppe Aakjær blandt de mest populære forfattere i Danmark inden for de socialrealistiske genrer. Han skrev digte, historier og kulturskrifter om sin hjemstavn, hedeegnen i det centrale Jylland. I vinteren 1887-1888 var han elev på Askov Udvidede Højskole, hvor han gjorde sig til talsmand for fritænkning og socialisme. Med en gruppe af andre fritænkere protesterede Aakjær over at moderne litteratur og Charles Darwins evolutionsteori blev ignoreret af underviserne på skolen. Da de studerende lavede deres egne studiegruppe om disse emner, kom de i åben konflikt med lærerne, som bekendtgjorde, at de elever som ikke kunne acceptere den kristne og antimaterialistiske ånd på skolen skulle blive væk. Denne begrænsning på studenternes frihed gjorde Aakjær kritisk over for grundtvigianismen. Han var særligt negativt indstillet over for Askov-fysikeren Poul la Cours ortodokse kristne synspunkter herunder hans bogstavtro læsning af bibelen. Fra 1891 til 1892 blev Aakjær dog ansat af den liberale ny-grundtvigianske teolog Morten Pontoppidan, som underviser i naturhistorie fra et darwinistisk perspektiv ved dennes højskole i København. Aakjær debatterede og underviste i darwinisme i 1880erne og 1890erne, men han skrev ikke om emnet.

Hans Henrik Hjermitslev

Tilbage til oversigten over biografierne