IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1915

Bennike, ValdemarLivets Historie eller Kristelig Udviklingslære – Nogle Vink for Lærere og Opdragere

Breitung, Armand: "En God Bog", Folkelæsning,  23-24, pp. 361-63, 376-78

Warming, Eugen.Nedstamningslæren, Udvalget for Folkeoplysningens Fremme, Copenhagen

Return to overview