IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1914

Begtrup, Eline: "Hvorledes bragtes Darwin ind paa sin Opdagelse", Højskolebladet, pp. 457-60

Bennike, Valdemar: "Kristelig udviklingslære", Højskolebladet, pp. 257-266

Johannsen, Wilhelm: "Bemærkninger om Udviklingslæren", Højskolebladet, pp. 433-448

Johannsen, WilhelmFalske Analogier, p. 107, Copenhagen, J.H. Schultz                  

Milthers, Vilhelm: "En Bemærkning til Valdemar Bennikes Artikel 'Kristelig Udviklingslære'", Højskolebladet, pp. 311-12

Milthers, Vilhelm: "Udviklingstankens Gennembrud i Geologien", Højskolebladet, pp. 455-58

Rosenkjær, Jens: "Litteratur om Udviklingslæren", Højskolebladet, pp. 459-64

Teisen, Niels: "Udviklingslære og Troen paa Gud", Højskolebladet, pp. 337-344

Return to overview