IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1913

Milthers, V. : "Udviklingslæren – Kristendom", Højskolebladet, pp. 1155-58

Plenge, A.: "Den aabenbaringsfjendtlige Agitation i den offentlige Skole", Højskolebladet, pp. 1017-22,1053-60, 1101-6

Plenge, A.: "Aabenbaringstroen og Udviklingslæren", Højskolebladet, pp. 1499-1504

Plenge, A: "Den videnskabelige Udviklingslære", Højskolebladet, pp. 1303-4

Plenge, A: "Udviklingslære – Kristendom", Højskolebladet, pp. 1257-60

Teisen, N. : "Udviklingslære og Kristendom", Højskolebladet, pp. 1237-42

Return to overview