IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1912

Anon.: "Mødet om Udviklingslæren i Skolen", Højskolebladet, pp. 1657-60

Bramsen, AlfredEugenik: De Velbårne og de Belastede, Copenhagen, Martins Forlag

Bøving-Petersen, J.O.Vor Klodes Saga, Copenhagen, Gyldendal

Warming, Eugen. : "Udviklingslæren", Fyns Stiftstidende, 31 July, p. 1; 1 August, p. 1; 2 August, p. 1; 3 August, p. 1, 5 August, p. 1

Return to overview