IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1911

Petersen, P.N.: Udviklingen – Kristendommen

Heide, Fr. Blomsternes Hemmelighed: Gamle og nye Tiders Teorier om Planternes Køn og Befrugtning, Copenhagen, Johs. Marckers Forlag

Rasmussen, VilhelmMenneskets Udvikling, Copenhagen, Gyldendal/Nordisk Forlag

Warming, Eugen. : "Udviklingslærens Standpunkt i Nutiden", Folkelæsning, 50, pp. 797-802

Return to overview