IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1905

1905             

Blume, Astrid: "Udviklingslæren og Folkeskolen – Repliker", Vor Ungdom, pp. 194-195

Breitung, Amand: "Anmeldelse af 'Vilhelm Rasmussen: Verdensudviklingen'", Folkelæsning, 19-21, 5, 12 and 19 February, pp. 308-310, 323-325 and 339-341

Breitung, Amand: "Organismernes geografiske Udbredelse og Skabelseslæren", Folkelæsning, 8, 19 November, pp. 124-127

Breitung, Amand: "Skabelse og Udvikling", Folkelæsning,  26, 26 March, pp. 424-426

Breitung, Amand: "Skabelseslæren og Forandringerne. Ufuldkommenhederne, ’Fejlene’ i Naturen", Folkelæsning,  10-12, 14-15, 3, 10, 17 and 31 December and 7 January, pp. 153- 155, 165-167, 182-183, 217-219 and 234-235

Breitung, Amand: "Udvikling og Selvdannelse", Folkelæsning,  33-34, 14 and 21 May, pp. 536-538 and 552-554

Breitung, Amand: "Udviklingslæren forenelig, men ikke jævngyldig med Kristentroen",   Folkelæsning,  44-45, 30 July and 6 August, pp. 828-830 and 845-848

Breitung, Amand: "Udviklingslæren og den bibelske Skabelsesberetning", Folkelæsning, 37, 39-40, 11 and 25 June and 9 July, pp. 700-703, 732-734 and 781-783

Breitung, Amand: Udviklingslæren og Kristentroen - Et "Baade - Og" imod Vilh.   Rasmussens og andres "Enten - Eller" i "Vor Ungdom", "Frem" og "Verdensudviklingen", T.R. Thomassen Bogtrykkeri, Copenhagen

Gjevnøe, H.P.H. : "Anmeldelse af 'Amand Breitung: Udviklingslæren og Kristentroen'", Dansk Kirketidende,  51, 17 December, pp. 840-841

Hansen, Andreas: "Udviklingslæren og Kristentroen", Dansk Ungdom, 4th edition,  10, 9 December, pp. 145-147

Kristiansen Taarup, A. Kr.: "Geologiens Betydning for Højskoleundervisning", Højskolebladet, pp. 118-24

Lützhøft, Holten: "Udviklingslæren og Folkeskolen – Repliker", Vor Ungdom, pp. 195-200

Rasmussen, Vilhelm: "Udviklingslæren og Folkeskolen. Afslutning", Vor Ungdom, pp. 246-248

Rasmussen, Vilhelm: "Udviklingslæren og Folkeskolen. II", Vor Ungdom, pp. 70-80

Sommer, Otto: Anmeldelse af "Amand Breitung: Udviklingslæren og Kristentroen", Dansk Ungdom, 4th edition,  7, 18 November, pp. 110-111

Return to overview