IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1904

1904             

Alkærsig, Søren: "Udviklingslæren paa Højskolen – Svar til Gaardejer Christjansen, Holmsland", Højskolebladet,  46, 11 November, pp. 1501-1508

Anon.: "Det femte Forhandlingsmøde af Højskolens og Landbrugsskolens Lærere og Lærerinder" i Højskolebladet,  38, pp. 1193-1220

Anon.: "Folkehøjskolen og Udviklingslæren", Højskolebladet,  38, 16 September, pp. 1207-1220

Bang, J.P. : "Kristendom og Udvikling", Dansk Kirketidende, Ed. 59, 1, 3 and 5, 3, 17 and 31 January, pp. 1-11, 33-42 og 73-80

Blume, Astrid: "Den kristne Børnelærdom – Nogle Bemærkninger i Anledning af Vilh. Rasmussen: 'Udviklingslæren og Folkeskolen'", Vor Ungdom, 440-443

Christjansen, Peder: "Om Udviklingslæren paa Højskolen", Højskolebladet,  42, 14 Oktober, pp. 1373-1376

Gjevnøe, H.P.H. : "Bibelen, Naturvidenskaben og Kristendommen. I Anledning af E. Geismars Bog: 'Kristendom og Udvikling'", Dansk Kirketidende,  30-34, 36-37, 24 and 31 July, 7, 14 and 21 August, 4 and 11 September, pp. 489-493, 505-508, 531-535, 551-553, 565-569, 596-601, 617-622

Lützhøft, Holten: "Udviklingslæren og Folkeskolen – en Replik", Vor Ungdom, pp. 436-439

Rasmussen, Vilhelm: "Udviklingslæren og Folkeskolen", Vor Ungdom, pp. 337-351

Rasmussen, Vilhelm: Verdensudviklingen, Det Nordiske Forlag Ernst Bojesen, Copenhagen

Warming, Eugen: "Udviklingslæren i Nutiden", Dansk Tidsskrift, pp. 785-801 (also published as a special edition of the December issue 1904, J. Cohens Bogtrykkerier)

Return to overview