IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1903

1903             

Geismar, Eduard: Kristendom og Udvikling, Gad, Copenhagen

H.P. Meinertsen: "Skabelsen, anmeldelse af Gjevnøe", Højskolebladet,  1, 2 January, pp. 29-31

Hansen, V.: "H.P.H. Gjevnøe: Fire Foredrag om Skabelsen", Dansk Kirketidende 15, pp. 252-53

Johannsen, Wilhelm: "Om Darwinismen, set fra Arvelighedslærens Standpunkt", Tilskueren, pp. 525-541

Return to overview