IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1897

1897

Bøving-Petersen, J.O. : Skabelse og Udvikling, Studentersamfundets Smaaskrifter, Schubothe, Copenhagen

Kruuse: "Litteratur", Berlingske Tidende, 12 March, p. 1

Ussing, Henry: Kirkens Arbejde i de store Byer med særligt Henblik paa den kirkelige Nød i Kjøbenhavn, Copenhagen

Return to overview