IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1893

1893             

Anon. (E.B.): "Nye Bøger", Politiken, 7 November, p. 1

Jacobsen, J.P. og Møller, Vilhelm: Darwin, hans Liv og hans Lære, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), Copenhagen

Munger, T.T.: "Evolution og Kristentro", Frit Vidnesbyrd, pp. 263-68

Return to overview