IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1892

1892             

Anon. (Søren Mørk-Hansen): "Er der nogen Forskjel paa ’Udviklingslære’ og paa ’Darwinisme’? Hvad lærer Darwinismen om Menneskets Oprindelse og strider den mod Bibelen?", Naturen og Mennesket, vol. 8, July-December, pp. 235-238

Steenstrup, Johannes C. H. R. : Fra fortid og nutid. Historiske skildringer for alle, Rudolph Kleins Eftf., Copenhagen

Return to overview