IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1889

1889

Anon.: "Professor Virchow om Darvinismen", Dansk Kirketidende,  33-34, 1 September, pp. 537-538

Anon.: "Studentersamfundets Smaaskrifter", Politiken 13 November, p. 2

Høffding, Harald: "Charles Darwin", Studentersamfundets Smaaskrifter,  91-92, Copenhagen

Nyegård, Lavrids: "En afhandling om darwinismen", Danskeren, March, pp. 344-350

Steenstrup, Johannes C. H. R. : "Anvendt Darwinisme", Dagbladet, 25, 27 and 31August and 4 September (reprintet in 1892 'Anvendt Darwinisme' i Steenstrup, Johannes C. H. R.: Fra fortid og nutid. Historiske skildringer for alle, pp. 139-174 + pp. 282-289 (notes), Rudolph Kleins Eftf., Copenhagen)

Return to overview