IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1881

1881             

Anon.: "Darwins Lære", Den Frie Tanke, 1 August

Gjellerup, Karl: Arvelighed og Moral, Schou, Copenhagen

Horn, Fr. Winkel: Den danske Literaturs Historie fra dens begyndelse til vore Dage, Gyldendalske Boghandels Forlag, Copenhagen

Jungersen, Fr. : "Svar til P. la Cour", Nordisk Månedsskrift, early ed., pp. 161-179

Kristensen, J.P. (”J.S.”): "Materialismen og Bibelen", Naturen og Mennesket, 31 March, 15 May, 30 June and 15 July, pp. 97-99, 125-128, 154-156 and 157-159

Return to overview