IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1877

1877             

Anon.: "Roskilde Præstekonvents Sommermøde, referat af foredrag af Pastor Fich: 'Staar Kampen mellem Troen og Videnskaben'", Dansk Kirketidende, pp. 617-629

Brandt, C.J. : "Darwinismen, frit efter F.H. Reusch: Bibel und Natur, Bonn", Dansk Kirketidende,  23, 25-26, pp. 377-388, 409-415 and 425-433

Brandt, C.J. : "Darwinismen", Dansk Kirketidende 44, pp. 730-33

Brandt, C.J. : "En Modstander af Darwinismen", Dansk Kirketidende, 31, pp. 511-15

Christiani: "Om Tro og Viden", Dansk Kirketidende, 41, pp. 665-70

Haeckel, Ernst: Skabelseshistorien fra et naturvidenskabeligt Standpunkt, translation of Natürliche Schöpfungsgeschichte, Høst & Søn, Copenhagen

Levison, F.: "Anmeldelse af ’Ernst Haeckel: Skabelseshistorien fra et naturvidenskabeligt Standpunkt i Det nittende Aarhundrede’", November-December, pp. 168-172

Return to overview