IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1872

1872             

Anon.: "En Gadescene i Richmond", Illustreret Tidende, 659, 12 May

Anon.: "Litteratur", Berlingske Tidende, 14 February, p. 1

Anon.: "Tidsskrifter", Berlingske Tidende, 27 December, p. 2

Anon.: "Anmeldelse af ’Arternes Oprindelse’", Jyllands-Posten, 282

Anon.: "Anmeldelse af ’Arternes Oprindelse’", Ugeskrift for Landmænd, vol. 4, no. 3, pp. 366-367

Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Dansk Folketidende, February 16

Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Hejmdal, 28

Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Illustreret Tidende, 659, 12 May

Borchsenius, Otto (”R”) : "Svar til K***", Lollands-Falsters Stiftstidende, 8 February

Brandes, Georg: Hovedstrømninger i det nittende Århundredes Litteratur – Bd. 1 Emigrantlitteraturen, Jespersen og Pios Forlag, Copenhagen

E: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Dagbladet, 91

Jacobsen, J.P. : "Et Brev om Darwinismen", Nyt dansk maanedsskrift, vol. 3 pp. 394-396

Jacobsen, J.P. : "Svar til Meinert", Fædrelandet, 15 April

Meinert, Frederik: "Et naturvidenskabeligt Spørgsmål", Fædrelandet, 3 April

Meinert, Frederik: "Gensvar til J.P. Jacobsen", Fædrelandet, 20 April

Monrad, D.G. : "Et Par Bemærkninger om Darwinismen", Nyt dansk maanedsskrift, vol. 3, pp 228-236

Return to overview